Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Επανεξέταση της στρατηγικής

Κάθε γνώμη έχει αξία για εμάς

Σκοπός της επανεξέτασης της στρατηγικής της ΕΚΤ είναι να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική μας για τη νομισματική πολιτική είναι κατάλληλη για τον σκοπό που υπηρετεί τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Η επανεξέταση της στρατηγικής καλύπτει όλες τις πτυχές της νομισματικής πολιτικής μας, στο πλαίσιο της αποστολής που μας έχει ανατεθεί να διατηρούμε τη σταθερότητα των τιμών. Η επανεξέταση θα βασιστεί σε διεξοδική ανάλυση και θα γίνει με ανοιχτό πνεύμα.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής, θέλουμε να ακούσουμε απόψεις από όλη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων απόψεις πολιτών, μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Δραστηριότητες συγκέντρωσης απόψεων στην Ευρώπη

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ διοργανώνουν διάφορες δραστηριότητες συγκέντρωσης απόψεων με συμμετοχή του ευρύτερου κοινού, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι ιδέες και οι απόψεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων θα ληφθούν υπόψη κατά την επανεξέταση της στρατηγικής.

Επισκόπηση όλων των εκδηλώσεων συγκέντρωσης απόψεων «Η ΕΚΤ σάς ακούει» – Ενδιάμεση συνοπτική έκθεση όσον αφορά την επανεξέταση

Ζητήσαμε τη γνώμη σας – και σάς ακούσαμε!

Συγκεντρώσαμε τις απόψεις, τις προτάσεις και τους προβληματισμούς σας για διάφορα θέματα μέσω της διαδικτυακής πύλης «Η ΕΚΤ σάς ακούει» προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς βλέπετε την οικονομία και τι προσδοκίες έχετε από την κεντρική σας τράπεζα.

«Η ΕΚΤ σάς ακούει» – Συνοπτική έκθεση των απαντήσεων που ελήφθησαν μέσω της διαδικτυακής πύλης «Η ΕΚΤ σάς ακούει» Περισσότερες πληροφορίες

Πώς διενεργούμε την επανεξέταση;

Οι πληροφορίες που θα συλλέξουμε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συγκέντρωση απόψεων, οι ιδέες που θα υποβάλετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και οι εργασίες μελών του προσωπικού των κεντρικών τραπεζών θα ληφθούν υπόψη στις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άξονες εργασίας

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Γιατί επανεξετάζουμε τη στρατηγική μας τώρα; Ποια θέματα αφορά η επανεξέταση; Πώς μπορούν οι πολίτες να πουν τη γνώμη τους; Επηρεάζει η επανεξέταση της στρατηγικής τη σημερινή νομισματική πολιτική; Βρείτε τις απαντήσεις σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις