Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Ükski küsimus ei jää tähelepanuta

Strateegia läbivaatamisega soovitakse tagada, et EKP rahapoliitika strateegia on eesmärgikohane nii praegu kui ka tulevikus.

Läbi vaadatakse kõik EKP rahapoliitika aspektid ning sealjuures juhindutakse EKP esmasest eesmärgist, milleks on hinnastabiilsuse säilitamine. Tugineme põhjalikele analüüsidele ja oleme avatud uutele ideedele.

Kutsume läbivaatamisprotsessis kaasa rääkima erinevaid osapooli üle Euroopa, sealhulgas kodanikke, teadlasi ja akadeemikuid, Euroopa Parlamendi liikmeid ja kodanikuühiskonna organisatsioone.

Üritused teistes Euroopa riikides

EKP ja euroala riikide keskpangad korraldavad mitmesuguseid üritusi, et kuulata laiema avalikkuse, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja akadeemilistele ringkondade arvamusi. Üritustel väljendatud arvamusi ja seisukohti võetakse arvesse rahapoliitika strateegia läbivaatamisel.

Kokkuvõte arvamusüritustest EKP kuulab sind – vahekokkuvõtte koondaruanne

Küsisime teie arvamusi ja võtsime neid kuulda.

Kogusime EKP arvamusportaali kaudu üldsuse arvamusi, ettepanekuid ja murekohti seoses mitmete teemadega, et paremini mõista majandushoiakuid ja ootusi keskpankadele.

EKP kuulab sind – kokkuvõtlik aruanne EKP arvamusportaali kaudu saadud vastustest Lisateave

Kuidas rahapoliitika strateegia läbivaatamine toimub?

Erinevate ürituste raames ja arvamusportaali kaudu saadud tagasisidet ning keskpankade ekspertide arvamusi võetakse arvesse EKP nõukogu otsuste kaalumisel.

Töösuunad

Soovid rohkem teada?

Miks otsustas EKP just nüüd hakata rahapoliitika strateegiat läbi vaatama? Mida läbivaatamise käigus tehakse? Kuidas saavad kodanikud oma arvamust avaldada? Kas läbivaatamine mõjutab praegust rahapoliitikat? Kliki lingile ja loe lähemalt.

Küsimused ja vastused