Menu

Портал „ЕЦБ Ви слуша“

Кажете ни какво според Вас трябва да вземем предвид в прегледа на стратегията си по паричната политика. Споделете идеите си до края на октомври 2020 г. Формулярът е наличен на езиците от еврозоната.

Изразете мнението си!
ЕЦБ ВИ СЛУША

Участвайте с мнението си в прегледа на стратегията на ЕЦБ

Начало

Искате да научите резултатите?

Когато етапът за споделяне на мнения приключи, в същия портал ще бъде публикувано резюме на получените коментари. В него няма да се посочват никакви лични данни (например имена или данни за контакт).