Menu

Портал „ЕЦБ Ви слуша“

Потърсихме Вашето мнение и го чухме! Събрахме Вашите мнения, предложения и тревоги по редица теми чрез портала „ЕЦБ Ви слуша“, за да разберем по-ясно какво мислите за икономиката и какво очаквате от Вашите централни банки.

Какво предстои?

Когато етапът за споделяне на мнения приключи, ще бъде публикуван обобщителен доклад, а Управителният съвет разглежда констатациите по време на своите обсъждания. Докладът няма да съдържа лични данни.
 

Чудите се какви са въпросите?

Защо е важна за Вас ценовата стабилност? Какви са Вашите очаквания и тревоги за икономиката? Какви други теми имат значение за Вас? Как най-добре можем да общуваме с Вас? Това са основните теми, които обхванахме в портала „ЕЦБ Ви слуша“.

Преглед на въпросите