Menu

Portál „ECB vás počúva“

Ďakujeme za vaše podnety! Prostredníctvom portálu „ECB vás počúva“ sme zozbierali vaše názory, návrhy a obavy k rôznym témam s cieľom zistiť, aký je váš pohľad na ekonomiku a čo očakávate od svojej centrálnej banky.

Čo bude ďalej?

Po skončení diskusií zverejníme súhrn prijatých podnetov. Získané informácie budú zohľadnené na rokovaniach Rady guvernérov. Súhrn nebude obsahovať žiadne osobné údaje.

Zaujímajú vás otázky?

Čo pre vás znamená cenová stabilita? Aké sú vaše ekonomické očakávania a obavy? Ktoré ďalšie témy považujete za dôležité? Ako by sme podľa vás mohli najlepšie komunikovať s verejnosťou? Toto sú hlavné témy, na ktoré sme sa vás pýtali na portáli „ECB vás počúva“.

Prehľad otázok