European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Portál „ECB vás počúva“: témy a otázky

Ďakujeme za vaše podnety!

Prostredníctvom portálu „ECB vás počúva“ sme zozbierali vaše názory, návrhy a obavy k rôznym témam s cieľom zistiť, aký je váš pohľad na ekonomiku a čo očakávate od svojej centrálnej banky. Na tejto stránke nájdete prehľad otázok z dotazníka.

Čo pre vás znamená cenová stabilita?

Centrálne banky môžu prispievať k zvyšovaniu blahobytu obyvateľstva predovšetkým udržiavaním stabilných cien. Možno ste už počuli o našich najnovších opatreniach, ktoré majú pomôcť tlmiť ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu. Ich celkovým cieľom je zachovanie stabilných cien. Cenovú stabilitu máme vtedy, keď je miera inflácie (t. j. miera, o ktorú sa z roka na rok v priemere zvýšia spotrebiteľské ceny) kladná, nízka a stabilná. Momentálne je naším cieľom udržiavať infláciu v strednodobom horizonte na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %.

 • Ako sa vás/vašej organizácie a jej členov dotýkajú zmeny všeobecnej hladiny cien?
 • Považujete príliš vysokú defláciu alebo infláciu za problém?
 • Pri ktorých druhoch tovarov a služieb pociťujete účinky zmien cien najviac?
 • Do akej miery je podľa vás v súvislosti s infláciou relevantný nárast nákladov spojených s bývaním?

Aké sú vaše ekonomické očakávania a obavy?

V rámci výkonu menovej politiky je naším cieľom zabezpečiť, aby si euro v priebehu času udržiavalo svoju hodnotu. Chceme, aby naša menová politika bola čo najúčinnejšia. Preto nás zaujímajú vaše očakávania, ako aj vaše ekonomické obavy.

 • Aké ekonomické faktory vás/vašu organizáciu a jej členov znepokojujú?
 • Ako sa vás dotkli meniace sa hospodárske podmienky za posledných desať rokov a predovšetkým počas terajšej ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu? Ako napríklad ovplyvnili vaše vyhliadky na zamestnanie?
 • Aký vplyv majú na vás/vašu organizáciu, jej členov a celú ekonomiku nízke úrokové sadzby a menová politika vo všeobecnosti?

Ktoré ďalšie témy považujete za dôležité?

Hlavnou úlohou ECB, jej prvoradým cieľom, je udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. Keď je však cenová stabilita zaručená, je úlohou ECB podporovať všeobecné hospodárske politiky Európskej únie. To okrem iného znamená, že sa usiluje o udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste, o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality.

 • Mala by sa ECB podľa vás týmto aspektom venovať viac, resp. menej? Prečo?
 • Existujú ešte ďalšie oblasti, na ktoré by ECB podľa vás mala pri tvorbe svojich politík prihliadať?
 • Aký bude mať na vás/vašu organizáciu, jej členov a celú ekonomiku vplyv klimatická zmena?

Ako by sme podľa vás mohli najlepšie komunikovať s verejnosťou?

Myslíme si, že ak ľudia rozumejú fungovaniu menovej politiky, dokážu sa lepšie rozhodovať o svojich výdavkoch, sporení, investíciách a úveroch. Zaujímalo by nás, či sa nám darí vysvetľovať našu činnosť a dôvody našich opatrení.

 • Máte podľa vás dostatok informácií o ECB, resp. vašej národnej centrálnej banke, napríklad pokiaľ ide o najnovšie opatrenia prijaté v reakcii na krízu spôsobenú koronavírusom?
 • Ako by ECB a Eurosystém mohli lepšie informovať o výhodách cenovej stability a rizikách príliš vysokej alebo príliš nízkej inflácie?
 • Ako by sme vám mohli lepšie priblížiť naše rozhodnutia a ich dôsledky?