Menu

EKP arvamusportaal

Mida peaksime rahapoliitika strateegia läbivaatamisel arvesse võtma? Esita oma arvamus 2020. aasta oktoobri lõpuks. Vorm on kättesaadav euroala keeltes.

Avalda arvamust
EKP KUULAB SIND

Räägi kaasa EKP rahapoliitika strateegia läbivaatamises

Räägi kaasa!

Milliste teemadega tegeleme?

Mida tähendab teie jaoks hinnastabiilsus? Millised on teie majanduslikud ootused ja murekohad? Millised muud küsimused on teie jaoks olulised? Kuidas peaksime tõhustama oma suhtlust avalikkusega? Need on peamised valdkonnad, mida EKP arvamusportaali küsimused puudutavad.

Küsimuste lühiülevaade

Soovid tutvuda tulemustega?

Esitatud tagasiside kokkuvõte avaldatakse arvamusportaalis pärast arvamuste kuulamise etapi lõppu. Kokkuvõte ei sisalda isikuandmeid (nt nimed ja kontaktandmed).