Menu

EKP arvamusportaal

Küsisime teie arvamusi ja võtsime neid kuulda. Kogusime EKP arvamusportaali kaudu üldsuse arvamusi, ettepanekuid ja murekohti seoses mitmete teemadega, et paremini mõista majandushoiakuid ja ootusi keskpankadele.

Mis saab edasi?

Arvamusürituste lõpus avaldatakse tagasiside kokkuvõte ning EKP nõukogu võtab järeldusi arvesse oma aruteludes. Tagasiside kokkuvõte ei sisalda vastajate isikuandmeid.

Milliste teemadega tegeleme?

Mida tähendab teie jaoks hinnastabiilsus? Millised on teie majanduslikud ootused ja murekohad? Millised muud küsimused on teie jaoks olulised? Kuidas peaksime tõhustama oma suhtlust avalikkusega? Need on peamised valdkonnad, mida EKP arvamusportaali küsimused puudutavad.

Küsimuste lühiülevaade