Menu

Portal „EBC słucha”

Co Twoim zdaniem powinniśmy wziąć pod uwagę w przeglądzie naszej strategii polityki pieniężnej? Podziel się z nami swoimi uwagami do końca sierpnia 2020. Formularz jest dostępny w językach państw strefy euro.

Zabierz głos!
EBC SŁUCHA

Zabierz głos w przeglądzie strategii EBC

Start

Chcesz poznać wyniki?

Kiedy skończy się etap słuchania, przedstawimy na tej stronie podsumowanie otrzymanych opinii. Nie ujawnimy żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i mejli.