Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP arvamusportaal: teemad ja küsimused

Küsisime teie arvamusi ja võtsime neid kuulda.

Kogusime EKP arvamusportaali kaudu üldsuse arvamusi, ettepanekuid ja murekohti seoses mitme teemaga, et paremini mõista majandushoiakuid ja ootusi keskpankadele. See veebileht annab ülevaate arvamusportaalis esitatud küsimustest.

Mida tähendab teie jaoks hinnastabiilsus?

Hinnastabiilsuse säilitamine on parim viis, kuidas keskpangad saavad parandada inimeste heaolu. Võimalik, et olete kursis meetmetega, mida EKP on hiljuti võtnud koroonaviiruse pandeemia majandusmõju ohjeldamiseks. Nende meetmete üldine eesmärk on säilitada hinnastabiilsus. Kui inflatsioonimäär (mis väljendab tarbijahindade keskmist tõusu aastas) on positiivne, madal ja stabiilne, on see kooskõlas hinnastabiilsusega. EKP praegune eesmärk on hoida inflatsioonimäär keskmise aja jooksul alla 2%, kuid selle lähedal.

 • Kuidas mõjutab üldise hinnataseme muutus teid / teie organisatsiooni ja selle liikmeid?
 • Kas tunnete muret, et deflatsioon või inflatsioon on liiga kiire?
 • Milliste kaupade ja teenuste puhul tajute hinnamuutusi kõige enam?
 • Mõeldes inflatsioonile, kui oluliseks peate eluasemekulude tõusu?

Millised on teie majanduslikud ootused ja murekohad?

EKP rahapoliitika eesmärk on tagada, et euro väärtus aja jooksul säilib. Selleks et meie rahapoliitika oleks võimalikult tõhus ja tulemuslik, soovime paremini mõista teie ootusi ja majanduslikke murekohti.

 • Millised on teie / teie organisatsiooni ja selle liikmete majanduslikud probleemid?
 • Kuidas on muutuvad majandusolud teid mõjutanud viimase kümne aasta jooksul ja eriti koroonaviiruse pandeemia põhjustatud praeguse majanduskriisi ajal? Kuidas on need mõjutanud näiteks töö leidmise võimalusi?
 • Millist mõju avaldavad madalad intressimäärad ja üldiselt rahapoliitika teile / teie organisatsioonile, selle liikmetele ja majandusele tervikuna?

Millised muud teemad on teie jaoks olulised?

EKP põhiülesanne on säilitada hinnastabiilsus euroalal. Kui hinnastabiilsus on tagatud, on EKP ülesandeks toetada Euroopa Liidu üldist majanduspoliitikat. See hõlmab näiteks Euroopa kestlikku arengut, mis põhineb tasakaalustatud majanduskasvul, väga konkurentsivõimelist sotsiaalset turumajandust, mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress, ning kõrgetasemelist keskkonnakaitset ja keskkonna kvaliteedi parandamist.

 • Kas teie arvates peaks EKP pöörama eespool nimetatud teguritele rohkem või vähem tähelepanu?
 • Kas EKP peaks oma poliitika kujundamisel arvestama muude teemadega, mida eespool ei ole nimetatud?
 • Millist mõju avaldavad kliimamuutused teile / teie organisatsioonile, selle liikmetele ja majandusele?

Kuidas peaksime tõhustama oma suhtlust avalikkusega?

Teame, et rahapoliitika toimimise mõistmine aitab inimestel teha kulutamis-, säästmis-, investeerimis- ja laenuotsuseid. Soovime teada, kui edukad oleme olnud oma tegevuse ja selle tagamaade selgitamisel.

 • Kui hästi olete informeeritud EKP / oma riigi keskpanga tegevusest (näiteks seoses hiljutiste meetmetega, mida on võetud koroonaviiruse põhjustatud kriisi majandusmõjude ohjeldamiseks)?
 • Kuidas saaks EKP/eurosüsteem tõhusamalt selgitada hinnastabiilsuse kasulikkust ja liiga kiire või liiga aeglase inflatsiooniga kaasnevaid ohte?
 • Mida saaksime teha, et inimesed mõistaksid paremini EKP võetud otsuseid ja nende mõju?