Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Portal »ECB vas posluša«: teme in vprašanja

Vprašali smo vas za mnenje – in vam prisluhnili!

Na portalu smo zbrali vaša mnenja, predloge in pomisleke o vrsti različnih vprašanj, da bi bolje razumeli, kako gledate na gospodarstvo in kaj pričakujete od centralne banke. Na tej strani si lahko ogledate vprašanja, ki smo jih zastavili na portalu.

Kaj vam pomeni cenovna stabilnost?

Centralne banke lahko k večji blaginji ljudi največ prispevajo s tem, da vzdržujejo cenovno stabilnost. Verjetno ste že slišali o naših nedavnih ukrepih, katerih namen je zmanjšati gospodarski vpliv pandemije koronavirusa. Njihov splošni cilj je ohraniti cene stabilne. Če je stopnja inflacije (stopnja, po kateri se v povprečju zvišajo cene življenjskih potrebščin od enega leta do drugega) pozitivna, nizka in stabilna, potem imamo cenovno stabilnost. Naš cilj je stopnja inflacije, ki je blizu 2%, vendar pod to mejo, v srednjeročnem obdobju.

 • Kako spremembe splošne ravni cen vplivajo na vas/vašo organizacijo in vaše člane?
 • Vas skrbi deflacija ali previsoka inflacija?
 • Pri katerih vrstah blaga in storitev najbolj občutite spremembe cen?
 • Ko razmišljate o inflaciji, kako pomembno je za vas zviševanje stanovanjskih stroškov?

Kakšna pričakovanja in skrbi imate v zvezi z gospodarskimi razmerami?

Denarno politiko izvajamo tako, da euro ohranja vrednost. Da bi bila naša denarna politika čim bolj učinkovita, želimo bolje razumeti vaša pričakovanja, pa tudi vaše skrbi v zvezi z gospodarskimi razmerami.

 • Kakšne skrbi v zvezi z gospodarskimi razmerami imate vi/vaša organizacija in vaši člani?
 • Kako je na vas vplivalo spreminjanje gospodarskih razmer v zadnjih desetih letih in še posebno med sedanjo gospodarsko krizo, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa? Kako so se spremenile možnosti, da najdete zaposlitev?
 • Kako nizke obrestne mere in denarna politika nasploh vplivajo na vas/vašo organizacijo, vaše člane in gospodarstvo nasploh?

Katere druge teme so še pomembne za vas?

Glavna naloga ECB, njen »primarni cilj«, je vzdrževati cenovno stabilnost v euroobmočju. Toda ko je cenovna stabilnost zagotovljena, ima ECB tudi nalogo, da podpira splošne ekonomske politike Evropske unije. To denimo zajema trajnostni razvoj Evrope, ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti, zelo konkurenčnem socialnem tržnem gospodarstvu, usmerjenem v polno zaposlenost in družbeni napredek, ter na varstvu okolja in izboljševanju njegove kakovosti.

 • Ali menite, da bi morala ECB tem drugim dejavnikom posvečati več ali manj pozornosti in zakaj?
 • So razen zgornjih še kakšna vprašanja, ki bi jih ECB po vašem mnenju morala upoštevati, ko oblikuje svoje politike?
 • Kako bodo podnebne spremembe vplivale na vas/vašo organizacijo, vaše člane in gospodarstvo?

Kako lahko najbolje komuniciramo z vami?

Vemo, da se ljudje lažje odločajo o nakupih, varčevanju, naložbah in posojilih, če razumejo, kako deluje denarna politika. Zato bi radi izvedeli, kako uspešno vam pojasnjujemo, kaj delamo in zakaj to delamo.

 • Kako dobro se čutite obveščeni o ECB/svoji nacionalni centralni banki, na primer kar zadeva nedavne ukrepe, ki smo jih sprejeli v odziv na krizo zaradi koronavirusa?
 • Kako bi ECB in Eurosistem lahko bolje pojasnila prednosti cenovne stabilnosti in tveganja, ki jih predstavlja previsoka ali prenizka inflacija?
 • Kaj lahko storimo, da bi vam pomagali bolje razumeti naše odločitve in njihove posledice za vas?