Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Portaal ‘De ECB luistert’: onderwerpen en vragen

We hebben uw mening gevraagd en geluisterd!

Via het portaal 'De ECB luistert' hebben we uw opvattingen, suggesties en zorgpunten over allerlei onderwerpen verzameld. Zo trachten we beter te begrijpen hoe u tegen economische onderwerpen aankijkt en wat u van uw centrale bank verwacht. Op deze pagina kunt u zien welke vragen we in het portaal hebben gesteld.

Wat betekent prijsstabiliteit voor u?

De prijzen stabiel houden is het belangrijkste dat de centrale banken kunnen doen om het welzijn van de mensen te verbeteren. Wellicht heeft u gehoord over onze recente maatregelen om de economische impact van de coronapandemie te helpen tegengaan. Deze zijn uiteindelijk bedoeld om de prijzen stabiel te houden. We spreken van prijsstabiliteit als het inflatiecijfer (dat is het tempo waarin de consumptieprijzen gemiddeld van jaar op jaar stijgen) positief, laag en stabiel is. Momenteel mikken we op een inflatiecijfer van onder maar dicht bij 2% op middellange termijn.

 • Hoe beïnvloeden veranderingen van het algemene prijspeil u/uw organisatie en uw leden?
 • Maakt u zich zorgen over te sterke deflatie of te hoge inflatie?
 • Voor welke soorten goederen en diensten voelt u de effecten van prijsveranderingen het meest?
 • Als we het hebben over inflatie, hoe belangrijk vindt u dan de stijgende huisvestingskosten?

Hoe zien uw economische verwachtingen en zorgen eruit?

Met ons monetair beleid willen we ervoor zorgen dat de euro zijn waarde in de loop van de tijd behoudt. Om ons monetair beleid zo doeltreffend mogelijk te maken, willen we een beter beeld krijgen van uw verwachtingen en van uw economische zorgen.

 • Met welke economische zorgen hebben u/uw organisatie en uw leden te maken?
 • Welke invloed hebben de veranderende economische omstandigheden de afgelopen tien jaar op uw leven gehad, en vooral in de huidige economische crisis als gevolg van de coronapandemie? Welke invloed hebben ze bijvoorbeeld gehad op uw kansen om een baan te vinden?
 • Hoe beïnvloeden de lage rente en het monetair beleid in het algemeen u/uw organisatie, uw leden en de economie als geheel?

Welke andere thema's zijn belangrijk voor u?

De belangrijkste opdracht van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit in het eurogebied. De ECB waarborgt niet alleen prijsstabiliteit maar ondersteunt ook het algemene economische beleid van de Europese Unie. Zo zetten we ons in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van evenwichtige economische groei, een zeer concurrerende sociale markteconomie die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en een hoge mate van bescherming en verbetering van de milieukwaliteit.

 • Vindt u dat de ECB meer of minder aandacht zou moeten besteden aan die andere aspecten, en waarom?
 • Zijn er thema’s die hierboven niet genoemd worden en waarvan u vindt dat de ECB er rekening mee moet houden in haar beleid?
 • Hoe zal de klimaatverandering u/uw organisatie, uw leden en de economie beïnvloeden?

Hoe kunnen we het beste met u communiceren?

We weten dat inzicht in het monetair beleid mensen helpt om beslissingen te nemen over consumeren, sparen, beleggen en lenen. We zouden willen weten hoe goed we erin geslaagd zijn uit te leggen wat we doen en waarom.

 • In welke mate voelt u zich goed geïnformeerd over de ECB/uw nationale centrale bank, bijvoorbeeld over de recente maatregelen als reactie op de coronacrisis?
 • Hoe zou de ECB/het Eurosysteem de voordelen van prijsstabiliteit en de risico’s van te hoge of te lage inflatie beter kunnen uitleggen?
 • Wat zouden we kunnen doen om u meer inzicht te geven in onze besluiten en de gevolgen daarvan voor u?