Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διαδικτυακή πύλη «Η ΕΚΤ σάς ακούει»: θέματα και ερωτήσεις

Ζητήσαμε τη γνώμη σας – και σάς ακούσαμε!

Συγκεντρώσαμε τις απόψεις, τις προτάσεις και τους προβληματισμούς σας για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων μέσω της διαδικτυακής πύλης «Η ΕΚΤ σάς ακούει» προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς βλέπετε την οικονομία και τι προσδοκίες έχετε από την κεντρική σας τράπεζα. Δείτε εδώ τις ερωτήσεις για τις οποίες ζητήσαμε τη γνώμη σας στη διαδικτυακή πύλη.

Τι σημαίνει για εσάς η σταθερότητα των τιμών;

Η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων. Ίσως έχετε ακούσει για τα μέτρα που λάβαμε πρόσφατα με σκοπό να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας του κορωνοϊού. Γενικός σκοπός των μέτρων αυτών είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Σταθερότητα των τιμών είναι η κατάσταση στην οποία ο πληθωρισμός (ο μέσος ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή από έτος σε έτος) είναι θετικός, χαμηλός και σταθερός. Επί του παρόντος ο στόχος μας είναι, μεσοπρόθεσμα, ο πληθωρισμός να παραμένει κάτω, αλλά πλησίον του 2%.

 • Πώς επηρεάζουν εσάς, την οργάνωσή σας και τα μέλη της οι μεταβολές του γενικού επιπέδου τιμών;
 • Ανησυχείτε είτε για αποπληθωρισμό είτε για υπερβολικά υψηλό πληθωρισμό;
 • Σε ποια είδη αγαθών και υπηρεσιών νιώθετε πιο έντονα τις επιδράσεις των μεταβολών των τιμών;
 • Όταν αναλογίζεστε τον πληθωρισμό, πόσο σχετική θεωρείτε ότι είναι η αύξηση του κόστους στέγασης;

Ποιες είναι οι οικονομικές σας προσδοκίες και ανησυχίες;

Ασκούμε νομισματική πολιτική για να διασφαλίζουμε τη διατήρηση της αξίας του ευρώ διαχρονικά. Για να κάνουμε τη νομισματική πολιτική μας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσδοκίες και τις οικονομικές ανησυχίες σας.

 • Ποιες οικονομικές ανησυχίες αντιμετωπίζετε εσείς, η οργάνωσή σας και τα μέλη της;
 • Πώς σας έχουν επηρεάσει οι μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες την τελευταία δεκαετία και ιδίως στη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού; Για παράδειγμα, πώς έχουν επηρεάσει τις προοπτικές εύρεσης εργασίας;
 • Πώς επηρεάζουν εσάς, την οργάνωσή σας και τα μέλη της, καθώς και την οικονομία γενικότερα τα χαμηλά επιτόκια και η νομισματική πολιτική;

Ποια άλλα θέματα έχουν σημασία για εσάς;

Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ –ο πρωταρχικός της στόχος– είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, από τη στιγμή που διασφαλίζεται η σταθερότητα των τιμών, η ΕΚΤ έχει καθήκον να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.

 • Θεωρείτε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να δίνει περισσότερη ή λιγότερη προσοχή σε αυτά τα θέματα και γιατί;
 • Υπάρχουν άλλα ζητήματα που δεν αναφέρονται παραπάνω τα οποία θεωρείτε ότι θα πρέπει να εξετάζει η ΕΚΤ κατά τον καθορισμό των πολιτικών της;
 • Πώς θα επηρεάσει εσάς, την οργάνωσή σας και τα μέλη της, καθώς και την οικονομία γενικότερα η κλιματική αλλαγή;

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνούμε μαζί σας;

Γνωρίζουμε ότι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η νομισματική πολιτική βοηθά τους ανθρώπους να αποφασίζουν πώς να δαπανούν, να αποταμιεύουν, να επενδύουν ή να δανείζονται χρήματα. Θα θέλαμε να μάθουμε σε ποιον βαθμό έχουμε καταφέρει να εξηγήσουμε στο ευρύ κοινό τι κάνουμε και γιατί.

 • Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι είστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με την ΕΚΤ/την εθνική κεντρική τράπεζά σας, για παράδειγμα όσον αφορά τα μέτρα που έλαβε πρόσφατα ως απάντηση στην κρίση του κορωνοϊού;
 • Πώς θα μπορούσε η ΕΚΤ/το Ευρωσύστημα να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο εξηγεί στο ευρύ κοινό τα οφέλη της σταθερότητας των τιμών και τους κινδύνους του υπερβολικά υψηλού ή υπερβολικά χαμηλού πληθωρισμού;
 • Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε προκειμένου να σας γίνονται περισσότερο κατανοητές οι αποφάσεις που λαμβάνουμε και το πώς αυτές οι αποφάσεις σας επηρεάζουν;