Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP kuuntelee mielipidettäsi: näitä asioita kysymme

Kysyimme kaikilta euroalueella, mitä EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarvioinnissa pitäisi ottaa huomioon.

Saimme paljon ideoita ja arvokasta tietoa siitä, mitä euroalueella ajatellaan taloudesta ja mitä keskuspankilta odotetaan. Tällä sivulla voit tutustua esittämiimme kysymyksiin.

Mitä hintavakaus merkitsee sinulle?

Keskuspankit voivat parhaiten edistää ihmisten hyvinvointia pitämällä hintatason vakaana. EKP on viime aikoina toiminut aktiivisesti pitääkseen koronaviruspandemian vaikutuksen talouteen mahdollisimman pienenä. Nämäkin toimet edistävät hintojen pysymistä vakaina. Hintavakaus vallitsee, kun inflaatiovauhti (eli kuluttajahintojen keskimääräinen nousu vuodesta toiseen) pysyy hitaana ja vakaana. EKP pyrkii tällä hetkellä pitämään inflaatiovauhdin alle kahden prosentin mutta lähellä sitä keskipitkällä aikavälillä.

 • Miten hintatason muutokset vaikuttavat elämääsi tai edustamaasi organisaatioon tai sen jäsenten elämään?
 • Oletko huolestunut joko deflaation tai liian nopean inflaation mahdollisuudesta?
 • Minkä tavaroiden ja palvelujen hintojen muutokset vaikuttavat eniten elämääsi?
 • Kuinka tärkeää mielestäsi on kiinnittää huomiota asuntojen hintojen nousuun inflaatiokehitystä tarkasteltaessa?

Mikä taloudessa aiheuttaa huolta, ja millaisia odotuksia sinulla on?

Rahapolitiikalla pyritään varmistamaan, että euron arvo säilyy. Jotta rahapolitiikka olisi mahdollisimman toimivaa, meidän on tärkeää ymmärtää, millaisia odotuksia kansalaisilla on ja mikä taloudessa aiheuttaa huolta.

 • Millaisia talouteen liittyviä huolia sinulla tai edustamallasi organisaatiolla tai sen jäsenillä on?
 • Onko taloustilanteen muutos vaikuttanut elämääsi viimeisten kymmenen vuoden kuluessa ja etenkin nyt koronaviruspandemian aiheuttamassa talouskriisissä? Onko muuttuva taloustilanne vaikuttanut esimerkiksi työllistymismahdollisuuksiin?
 • Miten matala korkotaso ja rahapolitiikka yleisemminkin vaikuttavat talouteen ja erityisesti sinun elämääsi, edustamaasi organisaatioon tai sen jäsenten elämään?

Mitkä muut asiat ovat sinulle tärkeitä?

EKP:n ensisijainen tehtävä on ylläpitää hintavakautta euroalueella. Kun hintataso on vakaa, EKP:n kuuluu tukea Euroopan unionin yleistä talouspolitiikkaa. EU:n tavoitteisiin kuuluvat mm. Euroopan kestävä kehitys, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen.

 • Pitäisikö EKP:n mielestäsi kiinnittää enemmän (tai vähemmän) huomiota näihin muihin asioihin?
 • Tuleeko mieleesi muita asioita, jotka EKP:n tulisi ottaa huomioon rahapolitiikassaan?
 • Miten ilmastonmuutos vaikuttaa talouteen ja sinun elämääsi tai edustamaasi organisaatioon tai sen jäsenten elämään?

Miten saamme sinulle tietoa parhaiten?

Kuluttamista, säästämistä, sijoittamista ja lainanottoa koskevia päätöksiä on helpompi tehdä, kun tietää, miten rahapolitiikka toimii. Onko EKP mielestäsi onnistunut kertomaan ymmärrettävästi toiminnastaan ja sen perusteista?

 • Oletko mielestäsi hyvin perillä EKP:n / kansallisen keskuspankkisi toiminnasta ja esimerkiksi keskuspankkien toimista koronaviruspandemian aikana?
 • Miten EKP ja eurojärjestelmä voisivat kertoa paremmin hintavakauden eduista ja liian nopeaan tai hitaaseen inflaatioon liittyvistä riskeistä?
 • Miten voisimme antaa sinulle paremman kuvan päätöksistämme ja niiden vaikutuksista elämääsi?