Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Portāls "ECB uzklausa" – tēmas un jautājumi

Mēs vēlējāmies uzzināt jūsu viedokļus°– un mēs jūs sadzirdējām!

Ar portāla "ECB uzklausa" palīdzību mēs apkopojām jūsu viedokļus, ieteikumus un bažas saistībā ar dažādiem jautājumiem, lai labāk saprastu jūsu skatījumu uz tautsaimniecību un uzzinātu, ko jūs sagaidāt no savas centrālās bankas. Šajā lapā varat aplūkot jautājumus, kas tika uzdoti portālā "ECB uzklausa".

Ko jums nozīmē cenu stabilitāte?

Būtiskākais, ko centrālā banka var darīt, lai uzlabotu cilvēku labklājību, ir cenu stabilitātes nodrošināšana. Varbūt esat dzirdējuši par pasākumiem, kurus pēdējā laikā esam īstenojuši, lai palīdzētu pārvarēt koronavīrusa pandēmijas ekonomisko ietekmi. To vispārējais mērķis ir nodrošināt cenu stabilitāti. Pozitīva, zema un stabila inflācija (gada vidējais patēriņa cenu pieaugums) liecina par cenu stabilitāti. Mūsu pašreizējais mērķis ir inflācijas līmenis, kas vidējā termiņā zemāks par 2%, bet tuvu tam.

 • Kā vispārējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmē jūs/jūsu organizāciju un tās dalībniekus?
 • Vai jūs uztrauc pārāk liela deflācija vai inflācija?
 • Kādu preču un pakalpojumu veidu cenu pārmaiņas jūs ietekmē visvairāk?
 • Domājot par inflāciju, cik svarīgs jums ir mājokļa izmaksu pieaugums?

Ko jūs sagaidāt no tautsaimniecības norisēm un kas jums rada bažas?

Mēs īstenojam monetāro politiku, lai nodrošinātu, ka euro laika gaitā saglabās savu vērtību. Lai mūsu monetārā politika būtu iespējami efektīva, mēs vēlamies labāk saprast, ko jūs sagaidāt un kādas ir jūsu bažas par gaidāmajām tautsaimniecības norisēm.

 • Kādas tautsaimniecības norises jums/jūsu organizācijai un tās dalībniekiem rada bažas?
 • Kā mainīgie ekonomiskie apstākļi ietekmējuši jūs pēdējos 10 gados un īpaši pašreizējās koronavīrusa pandēmijas izraisītās tautsaimniecības krīzes laikā? Piemēram, kā tie ietekmējuši jūsu iespējas atrast darbu?
 • Kā zemās procentu likmes un monetārā politika kopumā ietekmē jūs/jūsu organizāciju, tās dalībniekus un visu tautsaimniecību?

Kādi vēl jautājumi jums ir svarīgi?

ECB galvenais uzdevums, tās primārais mērķis, ir nodrošināt cenu stabilitāti euro zonā. Taču, kad cenu stabilitāte ir garantēta, ECB uzdevums ir atbalstīt Eiropas Savienības vispārējo ekonomisko politiku. Tā ietver, piemēram, Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kas balstās uz līdzsvarotu tautsaimniecības izaugsmi, ļoti konkurētspējīgu sociālo tirgus ekonomiku, kuras mērķis ir nodrošināt pilnīgu nodarbinātību un sociālo progresu, un augsta līmeņa vides aizsardzību un vides kvalitātes uzlabošanu.

 • Vai ECB, jūsuprāt, vajadzētu pievērst vairāk vai mazāk uzmanības šiem citiem apsvērumiem? Kāpēc?
 • Vai ir vēl citi iepriekš nepieminēti jautājumi, kurus ECB, jūsuprāt, vajadzētu ņemt vērā, nosakot savu politiku?
 • Kā klimata pārmaiņas ietekmēs jūs/jūsu organizāciju, tās dalībniekus un tautsaimniecību?

Kā mēs vislabāk varam komunicēt ar jums?

Mēs zinām, ka izpratne par to, kā darbojas monetārā politika, palīdz cilvēkiem pieņemt lēmumus par to, kā tērēt, krāt, ieguldīt un aizņemties naudu. Mēs vēlētos uzzināt, cik sekmīgi mums izdevies izskaidrot, ko mēs darām un kāpēc mēs to darām.

 • Cik lielā mērā jūs jūtaties labi informēts(-a) par ECB/savas valsts centrālo banku, piemēram, saistībā ar pasākumiem, kas pēdējā laikā īstenoti, reaģējot uz koronavīrusa uzliesmojumu?
 • Kā ECB/Eurosistēma varētu uzlabot veidu, kā tiek skaidrotas cenu stabilitātes priekšrocības un pārāk augstas vai pārāk zemas inflācijas riski?
 • Ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu jūsu izpratni par mūsu pieņemtajiem lēmumiem un to, kā tie jūs ietekmē?