Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Portalen ECB lyssnar på dig: ämnen och frågor

Vi ville höra dina synpunkter – och du svarade!

Vi tog till oss dessa synpunkter och förslag via portalen ECB lyssnar för att få en bättre inblick i ditt perspektiv på ekonomin och dina förväntningar på din centralbank. På denna sida kan du se frågorna vi ställde.

Vad betyder prisstabilitet för dig?

Att upprätthålla prisstabilitet är det viktigaste bidrag som centralbanker kan göra för att främja människors välfärd. Du har kanske hört talas om ECB:s senaste åtgärder för att motverka coronapandemins ekonomiska konsekvenser. Det övergripande målet är att hålla priserna stabila. Är inflationstakten positiv, låg och stabil innebär det att vi har prisstabilitet. Inflationstakten är den takt som konsumentpriser i genomsnitt ökar från ett år till nästa. Vårt mål är att hålla inflationen under, men nära 2 procent, på medellång sikt.

 • Hur påverkar ändringar i den allmänna prisnivån dig/din organisation och dina medlemmar?
 • Oroar du dig för alltför hög deflation eller inflation?
 • För vilken typ av varor och tjänster känner du av prisförändringarna mest?
 • När du tänker på inflation, hur viktiga är högre boendekostnader för dig?

Vilka är dina ekonomiska förväntningar och farhågor?

Vår penningpolitik är inriktad på att euron håller sitt värde. För att göra vår penningpolitik så effektiv som möjligt vill vi bättre förstå både dina förväntningar och din oro för ekonomin.

 • Vilka ekonomiska farhågor känner du/din organisation och dina medlemmar av?
 • Hur har ändrade ekonomiska villkor påverkat dig under det senaste decenniet, särskilt nu med den ekonomiska kris som coronapandemin har orsakat? Hur har de t.ex. påverkat dina möjligheter att hitta ett arbete?
 • Hur påverkas du/din organisation/dina medlemmar och ekonomin som helhet av låga räntor och penningpolitik?

Vilka andra frågor är viktiga för dig?

ECB:s allra viktigaste uppgift är att upprätthålla prisstabilitet inom euroområdet. Men när vi väl har uppnått prisstabilitet ska ECB arbeta ännu mer för att stödja den allmänna ekonomiska politiken i EU – hållbar utveckling i Europa med balanserad ekonomisk tillväxt, social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft och full sysselsättning, sociala framsteg, högt miljöskydd och en bättre miljö.

 • Borde ECB ägna mer eller mindre uppmärksamhet åt andra frågor, och i så fall varför?
 • Finns det några andra frågor som du tycker att ECB borde intressera sig för vid utformningen av sin policy?
 • Hur kommer klimatförändringar att påverka dig/din organisation, dina medlemmar och ekonomin?

Hur kan vi bäst kommunicera med dig?

Vi vet att människor fattar bättre pengarelaterade beslut om de vet hur penningpolitiken fungerar. Vi skulle vilja veta hur väl vi lyckas förklara det vi gör.

 • Hur mycket vet du om ECB/din nationella centralbank? Och om de åtgärder som vidtagits som respons på coronakrisen?
 • Hur kan ECB/Eurosystemet bättre förklara fördelarna med prisstabilitet och riskerna med en för hög eller för låg inflation?
 • Vad kan vi göra för att du bättre ska förstå våra beslut och hur dessa påverkar dig?