Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  • 24 февруари 2020 г.

ЕЦБ стартира поредица от форуми на Евросистемата във връзка с прегледа на стратегията

  • Към гражданите на еврозоната се отправя покана да споделят онлайн идеи и коментари.
  • Събитието „ЕЦБ Ви слуша“, предназначено за организациите на гражданското общество, ще се състои в Брюксел на 26 март.
  • Ще последват още форуми на Евросистемата, организирани от националните централни банки.

Европейската централна банка (ЕЦБ) и 19-те национални централни банки от еврозоната, които заедно образуват Евросистемата, се обръщат към гражданите и организациите в еврозоната с покана да представят идеи и коментари за това как централната банка провежда паричната си политика в рамката, определена от Договора за функционирането на Европейския съюз. ЕЦБ създава посветени на темата уебстраници, в които се обяснява процесът на прегледа, и онлайн формуляр, който гражданите могат да използват, за да изпратят предложения и коментари на езиците от еврозоната.

ЕЦБ обяви прегледа на стратегията си на 23 януари, като целеше да привлече идеи и коментари от възможно най-широк кръг представители на обществеността и да проучи по-задълбочено как други теми като например финансовата стабилност, заетостта и екологичната устойчивост могат да имат отношение към нейния мандат.

За тази цел тя кани организации на гражданското общество на поредица форуми на Евросистемата. Първият от тях ще се проведе в Брюксел на 26 март и ще бъде ръководен от председателя на ЕЦБ Кристин Лагард.

„Ние искаме да изслушаме без предубеждения мненията, очакванията и тревогите на гражданите,“ заяви г-жа Лагард.

Представители на широк кръг от регионални и потребителски организации и социални партньори ще имат възможност да изкажат мненията си за политиките на ЕЦБ. Конференцията поставя началото на поредица от събития, които ще се проведат във всички 19 държави от еврозоната и ще бъдат организирани от националните централни банки от Евросистемата.

ЕЦБ ще проведе също така форуми с представители на академичната общност (първият от които е конференцията ЕЦБ и нейните наблюдатели на 24 март във Франкфурт) и с участници от финансовите пазари, и ще продължи текущия си диалог с Европейския парламент.

Медиите могат да се обръщат за информация към Петер Ерлих, +49 69 13448320

Забележки

  • Уебстраниците, посветени на прегледа на стратегията, се намират на уебсайта на ЕЦБ.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите