Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT
  • 24 februari 2020

ECB start met Eurosysteem-luistersessies voor strategische evaluatie

  • Burgers van het eurogebied kunnen online ideeën en opmerkingen indienen
  • Op 26 maart wordt in Brussel een burgerbijeenkomst onder de noemer ‘De ECB luistert’ gehouden
  • Het is de eerste in een reeks Eurosysteem-luistersessies die door de nationale centrale banken worden georganiseerd

De Europese Centrale Bank (ECB) en de 19 nationale centrale banken van het eurogebied (samen het Eurosysteem) nodigen burgers en organisaties in het eurogebied uit om ideeën en opmerkingen in te dienen over de manier waarop de centrale bank monetair beleid voert binnen het kader dat is vastgesteld door het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De ECB opent speciale webpagina's waarop de evaluatieprocedure wordt uitgelegd en een online formulier waarmee burgers in de talen van het eurogebied voorstellen kunnen doen en opmerkingen kunnen maken.

De ECB is op 23 januari met een evaluatie van haar strategie gestart en vraagt een zo breed mogelijk publiek om daaraan met ideeën en opmerkingen bij te dragen. Daarnaast wil ze beter inzicht krijgen in de relevantie van andere factoren zoals financiële stabiliteit, werkgelegenheid en duurzaamheid voor het nastreven van het mandaat van de ECB.

Daartoe nodigt de ECB maatschappelijke organisaties uit om op 26 maart in Brussel de eerste van een reeks Eurosysteem-luistersessies bij te wonen. Deze bijeenkomst wordt voorgezeten door ECB-president Christine Lagarde.

‘We willen met een open oor luisteren naar de meningen, de verwachtingen en de zorgen van het publiek’, aldus president Lagarde.

Vertegenwoordigers van allerlei regionale en consumentenorganisaties en sociale partners krijgen de gelegenheid hun mening over het ECB-beleid te geven. Deze conferentie is de eerste van een reeks evenementen in de 19 landen van het eurogebied, die door de nationale centrale banken van het Eurosysteem worden georganiseerd.

Daarnaast worden er luistersessies georganiseerd met academici (de eerste daarvan, ECB and its Watchers, vindt op 24 maart in Frankfurt plaats) en met partijen uit de financiële sector. Ook blijft de ECB een permanente dialoog voeren met het Europees Parlement.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Peter Ehrlich, +49 69 13448320

Toelichting

  • De webpagina's over de strategische evaluatie staan op de website van de ECB.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media