Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 24 februari 2020

ECB kickstartar eurosystemets lyssna-in-event för strategiöversyn

  • Invånarna i euroområdet inbjuds att lämna idéer och synpunkter online
  • ECB lyssnar-på-dig-event för det civila samhället i Bryssel den 26 mars
  • Eurosystemet kommer att organisera ytterligare lyssna-in-event framöver

Eurosystemet (Europeiska centralbanken (ECB) och de 19 nationella centralbankerna i euroområdet) bjuder in euroområdets invånare och organisationer att dela med sig av sina tankar och idéer om hur centralbanken bedriver sin penningpolitik, i enlighet med det ramverk som fastställts genom fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. ECB lanserar särskilda webbsidor för att förklara hur översynen går till, med ett onlineformulär där förslag och synpunkter kan lämnas på euroområdets språk.

ECB inledde sin strategiöversyn den 23 januari. Målet är att få in idéer och synpunkter från en så bred allmänhet som möjligt och bättre förstå hur andra aspekter som finansiell stabilitet, sysselsättning och miljömässig hållbarhet kan vara relevanta för ECB:s mandat.

Därför bjuder ECB in civila samhällsorganisationer till en serie lyssna-in-event med Eurosystemet, det första den 26 mars i Bryssel under ledning av ECB:s ordförande Christine Lagarde.

”Vi vill förutsättningslöst lyssna på allmänhetens synpunkter, förväntningar och oro”, sade ECB-ordförande Lagarde.

Företrädare för ett brett spektrum av regionala organisationer, konsumentgrupper och arbetsmarknadsparter har möjlighet att framföra sina synpunkter på ECB:s policy. Med denna konferens inleds en serie event i samtliga 19 euroländer, organiserade av Eurosystemets nationella centralbanker.

ECB kommer även att hålla lyssna-in-event med akademiker (inleds med konferensen ECB och dess observatörer i Frankfurt den 24 mars) och deltagare från den finansiella sektorn samt fortsätta den pågående dialogen med Europaparlamentet.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, +49 69 13448320

OBS

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media