Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA
  • 24. února 2020

ECB zahájila v rámci strategického přezkumu cyklus akcí Eurosystému Nasloucháme Vám

  • Občané v eurozóně mohou své náměty a připomínky zasílat online.
  • Akce „ECB Vám naslouchá“ pro občanskou společnost se bude konat 26. března v Bruselu.
  • Následovat budou další akce Eurosystému z cyklu Nasloucháme Vám, pořádané národními centrálními bankami.

Evropská centrální banka (ECB) a 19 národních centrálních bank eurozóny, které společně tvoří Eurosystém, vybízí občany a organizace v eurozóně, aby vyjádřili své náměty a připomínky k tomu, jak centrální banka provádí měnovou politiku v souladu s rámcem, který je stanoven ve Smlouvě o fungování Evropské unie. ECB spouští internetové stránky zaměřené na vysvětlení procesu přezkumu, na kterých mohou občané využívat online formulář k zasílání svých návrhů a připomínek v úředních jazycích eurozóny.

ECB zahájila 23. ledna přezkum své strategie, aby získala podněty a připomínky od nejširší veřejnosti a lépe porozuměla tomu, jak jiné faktory, např. finanční stabilita, zaměstnanost a environmentální udržitelnost, mohou být podstatné při plnění mandátu ECB.

Za tímto účelem ECB zve organizace občanské společnosti k účasti na akcích Eurosystému Nasloucháme Vám, z nichž první se uskuteční 26. března v Bruselu a předsedat jí bude prezidentka ECB Christine Lagardeová.

„Chceme si poslechnout názory, očekávání a obavy veřejnosti a jsme otevření novým námětům,“ uvedla prezidentka Lagardeová.

Příležitost podělit se o své názory na politiku ECB budou mít zástupci širokého spektra regionálních a spotřebitelských organizací a také sociální partneři. Touto konferencí bude zahájen cyklus akcí, jejichž hostiteli bude všech 19 zemí eurozóny. Organizovat je budou národní centrální banky Eurosystému.

Akce „Nasloucháme“ uspořádá ECB také s akademickými pracovníky (nejprve konferenci ECB and its Watchers – ECB a její pozorovatelé 24. března ve Frankfurtu) a účastníky z finančního sektoru a bude pokračovat ve stávajícím dialogu s Evropským parlamentem.

Na dotazy médií odpoví Peter Ehrlich, +49 69 13448320.

Poznámky

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média