Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE
  • 24. veebruar 2020

EKP koos eurosüsteemi riikide keskpankadega kutsub esitama ideid rahapoliitika strateegia läbivaatamiseks

  • Euroala kodanikel palutakse esitada oma ideed ja märkused elektrooniliselt.
  • Kodanikuühiskonda kaasav üritus „EKP kuulab sind” toimub 26. märtsil 2020 Brüsselis.
  • Edaspidi korraldavad mitmesuguseid sündmusi ka eurosüsteemi riikide keskpangad.

Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 19 riigi keskpangad, mis ühiselt moodustavad eurosüsteemi, kutsuvad euroala kodanikke ja organisatsioone esitama oma ideid ja märkusi EKP rahapoliitika elluviimise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud raamistikus. EKP loob läbivaatamisprotsessi selgitamiseks eraldi veebilehed ning arvamusportaali, kus kodanikud saavad esitada märkusi ja ettepanekuid euroala riikide keeltes.

EKP algatas 23. jaanuaril 2020 oma rahapoliitika strateegia läbivaatamise eesmärgiga saada ideid ja märkusi võimalikult laialt avalikkuselt ning paremini mõista, kuidas sellised tegurid nagu finantsstabiilsus, tööhõive ja keskkonnasäästlikkus mõjutavad EKP mandaadi täitmist.

EKP kutsub kodanikuühiskonna organisatsioone osalema esimesel eurosüsteemi üritusel, mis toimub 26. märtsil Brüsselis ja mida juhatab EKP president Christine Lagarde.

„Oleme avatud uutele ideedele ning valmis kuulama inimeste seisukohti, ootusi ja muresid,” sõnas president Christine Lagarde.

EKP rakendatava poliitika kohta saavad arvamust avaldada paljude piirkondlike ja tarbijaorganisatsioonide, aga ka sotsiaalpartnerite esindajad. Selle konverentsiga antakse avalöök euroala kõigis 19 riigis toimuvate ürituste sarjale, mida korraldavad eurosüsteemi riikide keskpangad.

EKP korraldab ka kohtumisi teadusringkondadega, mis saavad alguse 24. märtsil Frankfurdis korraldatava konverentsiga ECB and its Watchers”; samuti on kaasatud finantssektori esindajad ja jätkub dialoog Euroopa Parlamendiga.

Meediakanalite küsimustele vastab Peter Ehrlich (tel: +49 69 13448320).

Märkus.

  • Lisateavet rahapoliitika strateegia läbivaatamise kohta saab EKP veebilehelt.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid