SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE
  • 24. februar 2020

ECB kickstarter Eurosystemets lyttearrangementer i forbindelse med gennemgangen af den pengepolitiske strategi

  • ECB opfordrer borgerne i euroområdet til at indsende idéer og kommentarer online
  • Et "ECB Listens"-arrangement med deltagere fra civilsamfundet finder sted den 26. marts i Bruxelles
  • Senere følger flere arrangementer, som afholdes af de nationale centralbanker

Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 19 nationale centralbanker i euroområdet, som tilsammen udgør Eurosystemet, opfordrer borgere og organisationer i euroområdet til at bidrage med idéer og kommentarer til den måde, centralbanken fører pengepolitik på inden for rammerne af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. ECB har oprettet særlige websider, som forklarer processen for gennemgangen, og en onlineformular, som borgerne kan anvende til at indsende forslag og kommentarer på eurolandenes sprog.

Den 23. januar iværksatte ECB en gennemgang af den pengepolitiske strategi med ambitionen om at efterlyse idéer og kommentarer fra det bredest mulige publikum samt at opnå en bedre forståelse af, hvordan andre overvejelser, fx om finansiel stabilitet, beskæftigelse og miljømæssig bæredygtighed kan være relevante for opfyldelsen af ECB's mandat.

Derfor inviterer ECB civilsamfundsorganisationer til en række lyttearrangementer inden for rammerne af Eurosystemet, hvoraf det første afholdes i Bruxelles den 26. marts under ledelse af ECB's formand Christine Lagarde.

"Vi ønsker at lytte til offentlighedens synspunkter, forventninger og bekymringer med et åbent sind," udtaler ECB's formand Christine Lagarde.

Repræsentanter for en lang række regionale organisationer og forbrugerorganisationer samt arbejdsmarkedets parter får mulighed for at dele deres synspunkter om ECB's politik. Konferencen er den første i en række arrangementer i alle 19 lande i euroområdet, som vil blive afholdt af de nationale centralbanker i Eurosystemet.

ECB vil også afholde lyttearrangementer med deltagere fra den akademiske verden (hvoraf det første bliver konferencen ECB and its Watchers den 24. marts i Frankfurt) og den finansielle sektor samt fortsætte den løbende dialog med Europa-Parlamentet.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Peter Ehrlich +49 69 13448320

Anm.:

  • Siderne om gennemgangen af den pengepolitiske strategi findes på ECB's websted.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt