Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY
  • 24 lutego 2020

EBC w ramach przeglądu strategii rozpoczyna cykl „spotkań na słuchanie” w Eurosystemie

  • EBC zachęca obywateli strefy euro do zgłaszania sugestii i uwag przez internet.
  • 26 marca w Brukseli odbędzie się spotkanie „EBC słucha” z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
  • Kolejne „spotkania na słuchanie” w Eurosystemie będą organizowane przez krajowe banki centralne.

Europejski Bank Centralny (EBC) wraz z bankami centralnymi 19 państw strefy euro – czyli Eurosystem – zwracają się do społeczeństwa i organizacji ze strefy euro o przedstawianie sugestii i uwag dotyczących sposobu prowadzenia przez EBC polityki pieniężnej, w zakresie wyznaczonym w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. EBC przygotował specjalne strony internetowe z opisem przebiegu przeglądu oraz formularz online, za pomocą którego obywatele mogą zgłaszać pomysły i uwagi w językach państw strefy euro.

Rozpoczęty 23 stycznia przegląd strategii ma na celu zebranie opinii szerokich kręgów społeczeństwa oraz rozważenie, jak istotne dla wykonywania mandatu EBC są inne zagadnienia, takie jak stabilność finansowa, zatrudnienie oraz równowaga środowiska naturalnego.

W tym celu w Eurosystemie zostanie zorganizowany cykl „spotkań na słuchanie”, na które będą zapraszane organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 26 marca w Brukseli. Jego gospodynią będzie prezes EBC Christine Lagarde.

„Chcemy wysłuchać poglądów, oczekiwań i obaw społeczeństwa, niczego z góry nie przesądzając”, powiedziała prezes Lagarde.

Na temat polityki EBC będą się mogli wypowiedzieć przedstawiciele różnych organizacji regionalnych i konsumenckich oraz partnerzy społeczni. Ta konferencja zainauguruje cykl spotkań, które będą organizowane we wszystkich 19 państwach strefy euro przez krajowe banki centralne z Eurosystemu.

EBC będzie także prowadzić „spotkania na słuchanie” z przedstawicielami środowiska akademickiego (pierwszym takim wydarzeniem będzie konferencja ECB and its Watchers 24 marca we Frankfurcie) oraz z uczestnikami sektora finansowego, a także kontynuować dialog z Parlamentem Europejskim.

Kontakt z mediami: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 13448320

Uwagi

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami