European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI
  • 2020. gada 24. februārī

ECB stratēģijas izvērtējuma ietvaros Eurosistēmā sākas uzklausīšanas pasākumi

  • Euro zonas iedzīvotāji aicināti tiešsaistē iesniegt idejas un komentārus.
  • Pasākums "ECB uzklausa" plašai sabiedrībai notiks 26. martā Briselē.
  • Turpmāk Eurosistēmā notiks arī citi uzklausīšanas pasākumi, kurus organizēs valstu centrālās bankas.

Eiropas Centrālā banka (ECB) un 19 euro zonas valstu centrālās bankas, kas kopā veido Eurosistēmu, aicina euro zonas iedzīvotājus un organizācijas iesniegt idejas un komentārus par to, kā centrālā banka īsteno monetāro politiku Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktajā ietvarā. ECB izveidojusi šim procesam veltītas interneta vietnes sadaļas, kurās skaidrots izvērtēšanas process un pieejama tiešsaistes veidlapa, kuru iedzīvotāji var izmantot, lai iesniegtu priekšlikumus un komentārus euro zonas valstu valodās.

ECB 23. janvārī sāka savas stratēģijas izvērtēšanu, lai aicinātu iespējami plašu sabiedrību paust savas idejas un komentārus un labāk saprastu, kāda nozīme tās uzdevumu izpildē var būt citiem apsvērumiem, piemēram, finanšu stabilitātei, nodarbinātībai un vides ilgtspējai.

Lai to panāktu, ECB aicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas uz Eurosistēmas uzklausīšanas pasākumu sēriju. Pirmais no tiem notiks Briselē 26. martā un to vadīs ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde).

"Mēs vēlamies ar atvērtu skatījumu uzklausīt sabiedrības viedokļus, vēlmes un bažas," sacīja prezidente Lagarda.

Plaša reģionālo un patērētāju organizāciju loka pārstāvjiem, kā arī sociālajiem partneriem būs iespēja izteikt savas domas par ECB politiku. Ar šo konferenci sākas virkne pasākumu 19 euro zonas valstīs. Tos organizēs Eurosistēmas valstu centrālās bankas.

ECB uzklausīs arī akadēmisko aprindu pārstāvjus (šie pasākumi aizsāksies 24. martā Frankfurtē ar konferenci "ECB un tās novērotāji") un finanšu sektora dalībniekus, kā arī turpinās dialogu ar Eiropas Parlamentu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Pētera Erliha (Peter Ehrlich; +49 69 13448320).

Piezīme.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem