Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB aviserar utökat program för köp av tillgångar

22 januari 2015
  • ECB utökar köpen till att omfatta obligationer utgivna av stater, myndigheter och organ i euroområdet samt av europeiska institutioner
  • Sammanlagt uppgår köpen per månad till 60 miljarder EUR
  • Avsikten är att köpen genomförs åtminstone fram till september 2016
  • Programmet är utformat för att fullgöra prisstabilitetsmandatet

ECB-rådet aviserade idag ett utökat program för köp av tillgångar. Inom ramen för detta program, vilket är avsett att fullfölja ECB:s prisstabilitetsmandat, kommer ECB att lägga till köp av statspapper till sina befintliga program för köp av tillgångar i den privata sektorn i syfte att motverka riskerna med en alltför lång period av låg inflation.

ECB-rådet tog detta beslut i ett läge där de flesta indikatorer för verklig och förväntad inflation i euroområdet rört sig mot historiskt låga nivåer. I ett läge då potentiella följdeffekter för löner och priser kunde påverka prisutvecklingen på medellång sikt negativt, krävde situationen kraftfulla penningpolitiska åtgärder.

Köp av tillgångar stimulerar ekonomin i ett läge då ECB:s räntor befinner sig på sin lägre gräns. De innebär ytterligare monetära och finansiella lättnader så att det blir billigare för företag och hushåll att få tillgång till finansiering. Detta torde stödja investeringar och konsumtion och slutligen bidra till att inflationen vänder upp mot 2 procent igen.

Programmet kommer att innefatta programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar och programmet för köp av säkerställda obligationer, vilka båda infördes i slutet av förra året. Tillsammans kommer köpen per månad att uppgå till 60 miljarder EUR. Avsikten är att de ska genomföras åtminstone fram till september 2016 och i varje fall tills ECB-rådet ser en varaktig justering i inflationstakten som överensstämmer med målet att inflationen ska ligga under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

ECB kommer att på andrahandsmarknaden köpa obligationer utgivna av stater, myndigheter och organ i euroområdet samt av europeiska institutioner mot centralbankspengar, som de institut som sålt dessa värdepapper kan använda för att köpa andra tillgångar och ge lån till den reala ekonomin. I båda fallen bidrar detta till finansiella lättnader.

Programmet signalerar ECB-rådets föresats att uppfylla sitt mål att upprätthålla prisstabilitet i ett historiskt exceptionellt ekonomiskt och finansiellt klimat. De instrument som används är lämpliga i det rådande läget och överensstämmer helt med EU-fördragen.

När det gäller de ytterligare köpen av tillgångar, behåller ECB-rådet kontrollen över alla detaljer i programmets utformning och ECB kommer att samordna köpen och därvid säkerställa enigheten i Eurosystemets penningpolitik. Eurosystemet kommer att använda sig av ett decentraliserat genomförande för att mobilisera sina resurser.

När det gäller fördelningen av hypotetiska förluster, beslutade ECB-rådet att köp av värdepapper av europeiska institutioner (som kommer att utgöra 12 % av de ytterligare tillgångsköpen och som kommer att köpas av de nationella centralbankerna) kommer att vara föremål för förlustdelning. De nationella centralbankernas övriga köp av tillgångar kommer inte att vara föremål för förlustdelning. ECB kommer att inneha 8 % av de ytterligare tillgångsköpen. Det betyder att 20 % av de ytterligare tillgångsköpen kommer att vara föremål för ett riskdelningssystem.

Frågor från media kan riktas till Stefan Ruhkamp, tfn. +49 69 1344 5057.

Anm.:

En teknisk bilaga (på engelska) med ytterligare detaljer offentliggörs tillsammans med detta pressmeddelande.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media