Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB oznamuje rozšírenie programu nákupu aktív

22. januára 2015
  • ECB rozširuje nákup aktív o dlhopisy vydané ústrednou štátnou správou krajín eurozóny, agentúrami a európskymi inštitúciami.
  • Celková hodnota mesačných nákupov aktív má predstavovať 60 mld. €.
  • Nákup aktív má prebiehať minimálne do septembra 2016.
  • Program je zameraný na plnenie mandátu, ktorým je udržiavanie cenovej stability.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes oznámila rozšírenie programu nákupu aktív. Popri existujúcich programoch nákupu aktív súkromného sektora bude ECB v rámci tohto programu zameraného na plnenie jej mandátu – udržiavať cenovú stabilitu – uskutočňovať nákupy štátnych dlhopisov v snahe zakročiť proti riziku nadmerne dlhého obdobia nízkej inflácie.

Rada guvernérov toto rozhodnutie prijala v situácii, keď väčšina ukazovateľov skutočnej i očakávanej inflácie v eurozóne postupne klesla k svojim historickým minimám. Vzhľadom na hrozbu nepriaznivého vplyvu potenciálnych sekundárnych účinkov v oblasti mzdového vývoja a cenotvorby na cenový vývoj v strednodobom horizonte bola za týchto okolností potrebná rázna reakcia menovej politiky.

Nákup aktív je pre ekonomiku menovým stimulom v situácii, keď sa kľúčové úrokové sadzby ECB nachádzajú na svojej spodnej hranici. Prispeje k ďalšiemu uvoľneniu menových a finančných podmienok a zlacní tak prístup firiem a domácností k financovaniu. Výsledkom je zvyčajne zvýšenie investičnej aktivity a spotreby a v konečnom dôsledku aj návrat miery inflácie na úroveň blízku 2 %.

Súčasťou programu bude program nákupu cenných papierov krytých aktívami a tretí program nákupu krytých dlhopisov, ktoré boli spustené koncom minulého roka. Celková hodnota mesačných nákupov aktív bude predstavovať 60 mld. €. Nákup aktív má prebiehať minimálne do septembra 2016, resp. dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví stála zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej cieľu udržiavať mieru inflácie na úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte.

ECB bude nakupovať dlhopisy vydané ústrednou štátnou správou krajín eurozóny, agentúrami a európskymi inštitúciami na sekundárnom trhu za peniaze centrálnej banky, ktoré budú môcť inštitúcie, ktoré cenné papiere predali, použiť na nákup ďalších aktív a poskytovanie úverov reálnej ekonomike. V oboch prípadoch to prispeje k uvoľneniu finančných podmienok.

Program signalizuje odhodlanie Rady guvernérov zabezpečiť plnenie svojho cieľa cenovej stability v bezprecedentnej hospodárskej a finančnej situácii. Použité nástroje sú za súčasných okolností primerané a sú v plnom súlade so zmluvami EÚ.

Pokiaľ ide o dodatočný nákup aktív, Rada guvernérov si ponecháva právo rozhodovať o všetkých podmienkach programu, pričom ECB bude nákupy v záujme jednotnosti menovej politiky Eurosystému koordinovať. Eurosystém bude na mobilizáciu svojich zdrojov využívať decentralizovanú implementáciu.

Pokiaľ ide o rozdelenie prípadných strát, Rada guvernérov rozhodla, že nákup cenných papierov európskych inštitúcií (ktorý budú realizovať národné centrálne banky a ktorý má predstavovať približne 12 % objemu dodatočného nákupu aktív) bude podliehať zdieľaniu strát. Ostatné dodatočné nákupy aktív zo strany národných centrálnych bánk zdieľaniu strát podliehať nebudú. ECB bude držať 8 % dodatočne nakúpených aktív. To znamená, že 20 % dodatočných nákupov aktív bude podliehať režimu zdieľania rizík.

Kontaktnou osobou pre médiá je Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Poznámky.

Spolu s touto tlačovou správou bola zverejnená aj technická príloha (v angličtine), ktorá obsahuje ďalšie informácie o realizácii programu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá