Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB skelbia apie turto pirkimo programos išplėtimą

2015 m. sausio 22 d.
  • Pagal išplėstą programą ECB supirks ir euro zonos šalių vyriausybių, agentūrų ir Europos institucijų išleistas obligacijas
  • Pagal šią programą planuojama kas mėnesį iš viso išleisti 60 mlrd. eurų
  • Programą planuojama vykdyti bent iki 2016 m. rugsėjo mėn.
  • Šia programa siekiama vykdyti ECB įsipareigojimą užtikrinti kainų stabilumą.

Šiandien Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba paskelbė, kad išplečia turto pirkimo programą. Šia programa siekiama vykdyti ECB įsipareigojimą užtikrinti kainų stabilumą. Todėl ECB, reaguodamas į pernelyg ilgai užsitęsusios mažos infliacijos keliamą riziką, į jau vykdomas privačiojo sektoriaus turto pirkimo programas įtrauks vyriausybių obligacijų supirkimą.

Valdančioji taryba priėmė šį sprendimą atsižvelgdama į tai, kad dauguma faktinės ir numatomos infliacijos euro zonoje rodiklių artėja prie istoriškai žemo lygio. Kadangi galimas antrinis poveikis nustatant darbo užmokestį ir kainas galėjo neigiamai paveikti kainų raidą vidutiniu laikotarpiu, reikėjo stipraus pinigų politikos atsako.

Pagrindinių ECB palūkanų normų mažinti jau nebegalima, tad vykdoma pirkimo programa bus piniginė paskata ekonomikai. Pinigų rinkos ir finansinės sąlygos dar švelninamos, taigi įmonės ir namų ūkiai galės skolintis pigiau. Tai turėtų paskatinti investicijas ir vartojimą, o galiausiai ir prisidėti prie to, kad infliacijos lygis vėl pakiltų iki 2 %.

Programa apims turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programą (TUVPPP) ir padengtų obligacijų pirkimo programą (POPP3). Abi šios programos pradėtos vykdyti praėjusiais metais. Pagal šią programą planuojama kas mėnesį iš viso išleisti 60 mlrd. eurų. Planuojama, kad programa bus vykdoma bent iki 2016 m. rugsėjo mėn., tačiau bet kokiu atveju iki tol, kol, Valdančiosios tarybos vertinimu, infliacijos raida taps tvari ir atitiks Valdančiosios tarybos siekį užtikrinti, kad vidutiniu laikotarpiu infliacija būtų mažesnio kaip 2 %, bet jam artimo lygio.

ECB antrinėje rinkoje už centrinio banko pinigus supirks euro zonos vyriausybių, agentūrų ir Europos institucijų išleistas obligacijas. Vertybinius popierius pardavusios institucijos šiuos pinigus galės panaudoti naujam turtui įsigyti ir kreditams realiajai ekonomikai teikti. Abiem atvejais tai padės sudaryti palankesnes finansines sąlygas.

Ši programa rodo Valdančiosios tarybos ryžtą įgyvendinti savo tikslą – užtikrinti kainų stabilumą – susiklosčius precedento neturinčiai ekonominei ir finansinei situacijai. Taikomos priemonės yra tinkamos atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir visiškai atitinka Europos Sąjungos sutarčių nuostatas.

Kalbant apie papildomą turto pirkimą, Valdančioji taryba nustato visus programos parametrus, o ECB koordinuos pirkimus. Taip bus užtikrinama vieninga Eurosistemos pinigų politika. Savo ištekliams mobilizuoti programą Eurosistema vykdys decentralizuotai.

Kalbant apie galimų nuostolių pasidalijimą, Valdančioji taryba nusprendė, kad bus dalijamasi nuostoliais, patirtais įsigijus Europos institucijų išleistų vertybinių popierių (kurie sudarys 12 % viso turto, kuris bus papildomai perkamas; juos pirks nacionaliniai centriniai bankai). Nuostoliais, kurie gali atsirasti dėl viso kito turto, kurį papildomai pirks nacionaliniai centriniai bankai, dalijamasi nebus. ECB laikys 8 % papildomai perkamo turto. Tai reiškia, kad bus dalijamasi rizika, susijusia su 20 % papildomai perkamo turto.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057.

Pastaba:

kartu su šiuo pranešimu skelbiamas techninis priedas (anglų k.), kuriame pateikiama išsamesnės informacijos apie programos įgyvendinimo aspektus.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai