Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB oznamuje rozšíření programu nákupu aktiv

22. ledna 2015
  • ECB rozšiřuje nákupy o dluhopisy vydané vládami států a agenturami v eurozóně a evropskými institucemi.
  • Úhrn měsíčních nákupů aktiv bude činit 60 mld. EUR.
  • Nákupy by se měly provádět alespoň do září 2016.
  • Cílem programu je splnit mandát v oblasti cenové stability.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes oznámila rozšíření programu nákupu aktiv. Jeho cílem je splnit mandát ECB v oblasti cenové stability. V rámci programu doplní ECB ke svým stávajícím programům nákupu aktiv soukromého sektoru také nákupy státních dluhopisů. Účelem je řešit rizika příliš dlouhého období nízké inflace.

Rada guvernérů přijala toto rozhodnutí v situaci, kdy se většina ukazatelů skutečné i očekávané inflace v eurozóně přibližovala ke svým historickým minimům. Hrozilo, že potenciální sekundární vlivy na tvorbu mezd a cen budou mít nepříznivý dopad na střednědobý vývoj cen – tato situace tedy vyžadovala důraznou reakci měnové politiky.

Nákupy aktiv poskytnou ekonomice měnový stimul v prostředí, v němž jsou základní úrokové sazby ECB u své spodní hranice. Nákupy ještě více uvolní měnové a finanční podmínky a zpřístupní tak podnikům a domácnostem levnější financování. To obvykle podpoří investice a spotřebu a v konečném důsledku přispěje k návratu inflace k úrovni blízko 2 %.

Do tohoto programu bude zahrnut program nákupu cenných papírů krytých aktivy (ABSPP) a program nákupu krytých dluhopisů (CBPP3), které byly oba zahájeny koncem loňského roku. Úhrn měsíčních nákupů bude činit 60 mld. EUR. Záměrem je tyto nákupy provádět alespoň do září 2016, a v každém případě dokud Rada guvernérů nebude evidovat udržitelnou korekci vývoje inflace, která je v souladu s jejím cílem udržet míru inflace ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně.

ECB bude nakupovat dluhopisy vydané vládami států a agenturami v eurozóně a evropskými institucemi na sekundárním trhu za peníze centrální banky, které mohou instituce, jež cenné papíry prodaly, použít k nákupu jiných aktiv a k úvěrování reálné ekonomiky. V obou případech to přispěje k uvolnění finančních podmínek.

Program signalizuje odhodlání Rady guvernérů splnit její cíl cenové stability v bezprecedentním hospodářském a finančním prostředí. Použité nástroje jsou za stávajících okolností vhodné a jsou v plném souladu se smlouvami EU.

V oblasti dodatečných nákupů aktiv si Rada guvernérů ponechává kontrolu nad všemi parametry programu a ECB bude tyto nákupy koordinovat. Tím bude zajištěna jednotnost měnové politiky Eurosystému. Eurosystém bude za účelem mobilizace svých zdrojů tuto činnost provádět decentralizovaným způsobem.

Pokud jde o dělbu hypotetických ztrát, rozhodla Rada guvernérů, že nákupy cenných papírů evropských institucí (které budou představovat 12 % dodatečných nákupů aktiv a které budou realizovat národní centrální banky) budou podléhat dělbě ztrát. Zbývající dodatečné nákupy aktiv národními centrálními bankami dělbě ztrát podléhat nebudou. ECB bude držet 8 % dodatečně nakoupených aktiv. To tedy znamená, že režimu dělby ztrát bude podléhat 20 % dodatečně nakoupených aktiv.

Na dotazy médií odpoví Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057

Poznámka:

Současně s touto tiskovou zprávou se zveřejňuje technická příloha (v angličtině) s dalšími provozními podrobnostmi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média