SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB annoncerer udvidet program til opkøb af værdipapirer

22. januar 2015
  • ECB udvider opkøbene til at omfatte obligationer udstedt af stater, agencies og europæiske institutioner i euroområdet.
  • De samlede månedlige opkøb bliver på 60 mia. euro.
  • Det er planen, at opkøbene vil blive foretaget i hvert fald til og med september 2016.
  • Programmet er udformet med henblik på at opfylde mandatet om at fastholde prisstabilitet.

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) annoncerede i dag et udvidet program til opkøb af værdipapirer. Med sigte på at opfylde sit mandat om at fastholde prisstabilitet tilføjer ECB opkøb af statsobligationer til de eksisterende programmer til opkøb af værdipapirer udstedt i den private sektor for at imødegå risiciene ved en for langvarig periode med lav inflation.

Styrelsesrådet har truffet denne beslutning på et tidspunkt, hvor de fleste indikatorer for den faktiske og den forventede inflation i euroområdet har bevæget sig i retning af et historisk set lavt niveau. Situationen krævede en kraftig pengepolitisk reaktion, idet potentielle anden runde-effekter i løn- og prisdannelsen truede med at påvirke prisudviklingen i negativ retning på mellemlangt sigt.

Opkøb af værdipapirer giver pengepolitisk stimulus til økonomien i en kontekst, hvor ECB's officielle renter befinder sig ved den nedre grænse. De vil medføre en yderligere lempelse af de pengepolitiske og de finansielle forhold og gøre adgangen til finansiering billigere for virksomheder og husholdninger. Dette vil understøtte investeringerne og forbruget og i sidste instans bidrage til, at inflationen igen nærmer sig 2 pct.

Programmet indbefatter ABSPP (programmet til opkøb af asset-backed securities) og CBPP3 (det tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer), som begge blev lanceret sidst i 2014. De samlede månedlige opkøb bliver på 60 mia. euro. Det er planen, at opkøbene vil blive foretaget i hvert fald til og med september 2016, og under alle omstændigheder indtil Styrelsesrådet kan konstatere en vedvarende justering af inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets mål om at opnå en inflation under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

ECB vil købe obligationer udstedt af stater, agencies og europæiske institutioner i euroområdet på det sekundære marked med centralbankpenge, som sælgerne kan anvende til at købe andre aktiver og yde kredit til realøkonomien. I begge tilfælde bidrager dette til en lempelse af de finansielle forhold.

Programmet er udtryk for Styrelsesrådets vilje til at opfylde prisstabilitetsmålet i en exceptionel økonomisk og finansiel situation. De anvendte instrumenter er passende på nuværende tidspunkt og i fuld overensstemmelse med EU-traktaterne.

Hvad angår de yderligere opkøb af værdipapirer, forbliver kontrollen over den nærmere udformning af programmet hos Styrelsesrådet, og ECB koordinerer opkøbene, hvorved enheden i Eurosystemets pengepolitik sikres. Eurosystemet vil benytte sig af en decentraliseret implementering til at mobilisere sine resurser.

Hvad angår fordelingen af hypotetiske tab, besluttede Styrelsesrådet, at opkøb af værdipapirer udstedt af europæiske institutioner (som vil udgøre 12 pct. af de yderligere opkøb af værdipapirer, og som vil blive opkøbt af de nationale centralbanker) vil blive omfattet af tabsdeling. Den resterende del af de nationale centralbankers yderligere opkøb af værdipapirer vil ikke blive omfattet af tabsdeling. ECB vil holde 8 pct. af de yderligere opkøb af værdipapirer. Dette indebærer, at 20 pct. af de yderligere opkøb af værdipapirer bliver omfattet af en risikodelingsordning.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Stefan Ruhkamp, tlf.: +49 69 1344 5057.

Anm.:

Et teknisk bilag (på engelsk) med yderligere operationelle detaljer offentliggøres sammen med denne pressemeddelelse.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt