European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP teatab laiendatud varaostukavast

22. jaanuar 2015
  • EKP hakkab muu hulgas ostma võlakirju, mille on emiteerinud euroala riikide valitsused, agentuurid ja Euroopa institutsioonid.
  • Varaostud ühes kuus ulatuvad kokku 60 miljardi euroni.
  • Varasid kavatsetakse osta vähemalt kuni 2016. aasta septembrini.
  • Varaostukava eesmärk on tagada hinnastabiilsuse säilitamine.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu tegi täna teatavaks laiendatud varaostukava. Kava eesmärk on tagada hinnastabiilsuse säilitamine ning selle raames hakkab EKP lisaks erasektori varadele ostma võlakirju, et ohjata liiga pikaks kujunenud aeglase inflatsiooniga kaasnevaid riske.

EKP nõukogu tegi selle otsuse olukorras, kus enamik euroala tegeliku ja oodatava inflatsiooni näitajaid oli alanenud varasemaga võrreldes madalaima tasemeni. Kuna võimalikud teisesed mõjud palga- ja hinnakujundusele ähvardasid negatiivselt mõjutada hindade arengut keskpika aja jooksul, tuli teha otsus jõuliste rahapoliitiliste meetmete kohta.

Varaostud on majanduse jaoks rahapoliitiliseks stiimuliks olukorras, kus EKP baasintressimäärad on väga madalal tasemel. Varaostud leevendavad veelgi rahapoliitilisi ja finantsolusid ning soodustavad ettevõtete ja kodumajapidamiste juurdepääsu rahastamisele. See toetab investeeringuid ja tarbimist ning aitab suunata inflatsioonimäära 2% taseme lähedale.

Varaostukava hõlmab varaga tagatud väärtpaberite ostukava ja kaetud võlakirjade ostukava, mis käivitati 2014. aasta lõpus. Varaostud ühes kuus ulatuvad kokku 60 miljardi euroni. Varasid kavatsetakse osta vähemalt kuni 2016. aasta septembrini ning igal juhul seni, kuni inflatsiooni areng on EKP nõukogu hinnangul püsivalt kohandunud ning kooskõlas nõukogu eesmärgiga hoida inflatsioonimäär keskpika aja jooksul 2% tasemest allpool, ent selle lähedal.

EKP hakkab ostma euroala riikide valitsuste, agentuuride ja Euroopa institutsioonide emiteeritud võlakirju järelturult keskpangaraha eest, mida neid müünud asutused saavad kasutada muude varade ostudeks ning laenude andmiseks reaalmajandusele. Mõlemal juhul aitab see kaasa rahastamistingimuste leevendamisele.

Programm kinnitab EKP nõukogu otsusekindlust täita hinnastabiilsuse säilitamise eesmärki seninägematus majandus- ja finantskeskkonnas. Kasutatavad instrumendid on praegust olukorda arvestades asjakohased ning täielikult kooskõlas ELi aluslepingutega.

Täiendavate varaostude puhul säilitab EKP nõukogu kontrolli ostukava struktuuri üle ning EKP koordineerib oste, kaitstes seeläbi eurosüsteemi rahapoliitika ühtsust. Oma ressursse mobiliseerib eurosüsteem detsentraliseeritult.

Hüpoteetilise kahju jagamise kohta otsustas EKP nõukogu, et Euroopa institutsioonide väärtpaberite (neid ostavad riikide keskpangad; ostud moodustavad 12% täiendavatest varaostudest) ostude puhul rakendatakse kahju jaotamise põhimõtet. Keskpankade muude täiendavate varaostude puhul seda ei tehta. EKP osa on 8% täiendavatest varaostudest. See tähendab, et 20% täiendavate varaostude puhul rakendatakse riskide jagamist.

Meediakanalite küsimustele vastab Stefan Ruhkamp (tel: +49 69 1344 5057).

Märkus:

Tehnilised üksikasjad (inglise keeles) avaldatakse pressiteate lisas.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid