Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC ogłasza program rozszerzenia skupu aktywów

22 stycznia 2015
  • EBC rozszerza skup o obligacje emitowane przez rządy krajowe i agencje ze strefy euro oraz instytucje europejskie
  • Łączna miesięczna wartość zakupów ma wynosić 60 mld euro
  • Skup będzie prowadzony co najmniej do września 2016 r.
  • Program ma umożliwić EBC wywiązanie się z zadania ochrony stabilności cen

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ogłosiła dziś program rozszerzenia skupu aktywów. Ma on umożliwić EBC wywiązanie się z zadania ochrony stabilności cen. Przyjęty program polega na uzupełnieniu istniejących programów skupu aktywów emitowanych przez podmioty sektora prywatnego o obligacje sektora publicznego w celu przeciwdziałania zbyt długiemu utrzymywaniu się niskiej inflacji.

Rada Prezesów podjęła tę decyzję w sytuacji, gdy większość wskaźników faktycznej i oczekiwanej inflacji w strefie euro spadła do rekordowo niskich wartości. Ponieważ pojawiło się zagrożenie, że potencjalne efekty drugiej rundy w zakresie procesów płacowo‑cenowych odbiją się niekorzystnie na średniookresowej sytuacji cenowej, konieczna stała się silna reakcja polityki pieniężnej.

Skup aktywów stanowi bodziec monetarny dla gospodarki, kiedy podstawowe stopy procentowe EBC doszły do dolnej granicy. Skup ma złagodzić warunki monetarne i finansowe, aby firmy i gospodarstwa domowe mogły się taniej finansować. To z kolei powinno pobudzić inwestycje i spożycie, a w efekcie – pomóc przywrócić inflację do poziomu bliższego 2%.

Rozszerzenie obejmie dwa programy uruchomione pod koniec zeszłego roku: skup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABSPP) i skup obligacji zabezpieczonych (CBPP3). Łączna miesięczna wartość zakupów będzie wynosić 60 mld euro. Skup ma być prowadzony co najmniej do września 2016 r., a w każdym razie tak długo, jak długo Rada Prezesów nie stwierdzi trwałego dostosowania ścieżki inflacji, odpowiadającego celowi Rady: poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

EBC będzie skupować obligacje wyemitowane przez rządy krajowe i agencje ze strefy euro oraz instytucje europejskie. Skup będzie prowadzony na rynku wtórnym w pieniądzu banku centralnego. Instytucje sprzedające papiery wartościowe będą mogły wykorzystać ten pieniądz do nabywania innych aktywów i udzielania kredytów podmiotom gospodarki realnej. W obu wypadkach przyczyni się to do złagodzenia warunków finansowych.

Program świadczy o determinacji Rady Prezesów, by osiągnąć swój cel i utrzymać stabilność cen w wyjątkowej sytuacji gospodarczej i finansowej. Zastosowane instrumenty są odpowiednie do okoliczności i w pełni zgodne z traktatami unijnymi.

Jeżeli chodzi o skup dodatkowych aktywów, Rada Prezesów zachowuje kontrolę nad wszystkimi parametrami programu, zaś EBC będzie koordynować zakupy, co pozwoli utrzymać jedność polityki pieniężnej Eurosystemu. Eurosystem będzie realizować program w sposób zdecentralizowany, aby móc wykorzystać wszystkie zasoby.

Jeśli chodzi o podział hipotetycznych strat, Rada Prezesów zdecydowała, że będzie on stosowany do skupu papierów wartościowych instytucji europejskich (papiery te mają stanowić 12% dodatkowo zakupionych aktywów i będą skupowane przez krajowe banki centralne). Pozostałe zakupy dodatkowych aktywów przeprowadzane przez krajowe banki centralne nie będą objęte podziałem strat. Ponieważ 8% dodatkowo zakupionych aktywów znajdzie się w posiadaniu EBC, wspólne ponoszenie ryzyka będzie dotyczyć 20% dodatkowo zakupionych aktywów.

Kontakt z mediami: Stefan Ruhkamp, tel. +49 69 1344 5057.

Uwaga:

Wraz z komunikatem opublikowany jest aneks techniczny (w języku angielskim) zawierający szczegóły operacyjne.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami