Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB maakt uitgebreid programma voor de aankoop van activa bekend

22 januari 2015
  • ECB breidt de aankopen uit met obligaties die zijn uitgegeven door centrale overheden, agencies en Europese instellingen in het eurogebied
  • Gecombineerde maandelijkse aankopen van activa ten bedrage van €60 miljard
  • Het is de bedoeling dat de aankopen zullen worden uitgevoerd tot ten minste september 2016
  • Het programma is bedoeld ter vervulling van het mandaat ten aanzien van prijsstabiliteit

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een uitgebreid programma voor de aankoop van activa bekendgemaakt. Dit programma, dat erop is gericht het mandaat van de ECB ten aanzien van prijsstabiliteit te vervullen, betekent dat de ECB haar bestaande programma's voor de aankoop van activa van de particuliere sector zal uitbreiden met de aankoop van staatsobligaties om de risico's van een te lange periode van lage inflatie tegen te gaan.

De Raad van Bestuur heeft dit besluit genomen in een situatie waarin de meeste indicatoren van de werkelijke en de verwachte inflatie in het eurogebied naar hun historisch laagste punt zijn gedaald. Aangezien potentiële tweede-ronde-effecten op de loon- en prijsvorming een negatieve invloed op de prijsontwikkeling op de middellange termijn dreigen te hebben, vereist deze situatie een krachtige monetairbeleidsreactie.

Aankopen van activa geven de economie een monetaire stimulans in een context waarin de basisrentetarieven van de ECB aan hun ondergrens zitten. Verder verruimen zij de monetaire en financiële condities, doordat zij voor bedrijven en huishoudens de toegang tot financiering goedkoper maken. Dit geeft over het algemeen steun aan de investeringen en de consumptie, en draagt uiteindelijk bij aan een terugkeer van de inflatie richting 2%.

Het programma omvat tevens het aankoopprogramma voor effecten op onderpand van activa (ABSPP) en het aankoopprogramma voor gedekte obligaties (CBPP3), die beide eind vorig jaar van start zijn gegaan. De gecombineerde maandelijkse aankopen zullen €60 miljard bedragen. Het voornemen is deze aankopen uit te voeren tot ten minste september 2016 en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie die in overeenstemming is met zijn doelstelling op de middellange termijn een inflatiecijfer onder maar dicht bij 2% te verwezenlijken.

De ECB zal, op de secundaire markt, obligaties aankopen die zijn uitgegeven door centrale overheden, agencies en Europese instellingen in het eurogebied tegen centralebankgeld, dat de instellingen die de effecten hebben verkocht kunnen gebruiken om andere activa te kopen en krediet te verstrekken aan de reële economie. In beide gevallen draagt dit bij tot een verruiming van de financiële condities.

Het programma geeft aan dat de Raad van Bestuur vastbesloten is in een uniek economisch en financieel klimaat zijn doelstelling van prijsstabiliteit te verwezenlijken. De gebruikte instrumenten zijn in de huidige omstandigheden een passend middel en zijn volledig in overeenstemming met de EU-Verdragen.

Wat betreft de additionele aankopen van activa, behoudt de Raad van Bestuur de controle over alle kenmerken van de opzet van het programma en zal de ECB de aankopen coördineren, om zo de gemeenschappelijkheid van het monetair beleid van het Eurosysteem te waarborgen. Het Eurosysteem zal voor het mobiliseren van zijn middelen gebruik maken van gedecentraliseerde tenuitvoerlegging.

Wat betreft het delen van hypothetische verliezen, heeft de Raad van Bestuur besloten dat voor aankopen van effecten van Europese instellingen (die 12% van de additionele aankopen van activa zullen uitmaken, en die zullen worden verricht door de nationale centrale banken) eventuele verliezen zullen worden gedeeld. Wat betreft de rest van de additionele aankopen van activa door de nationale centrale banken zullen eventuele verliezen niet worden gedeeld. De ECB zal 8% van de additionele aankopen van activa aanhouden. Dit betekent dat voor 20% van de additionele aankopen van activa de risico’s zullen worden gedeeld.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

N.B.:

Naast dit persbericht wordt tevens een technische bijlage (in het Engels) gepubliceerd met daarin nadere operationele details.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media