Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP ilmoittaa omaisuuserien ostojen laajentamisesta

22.1.2015
  • Jatkossa hankitaan myös euroalueen valtioiden, valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten laitosten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja.
  • Ostoja on tarkoitus tehdä noin 60 miljardin euron arvosta kuukaudessa.
  • Ostoja jatketaan ainakin vuoden 2016 syyskuuhun saakka.
  • Ostojen laajentamisella edistetään hintavakaustavoitteen saavuttamista.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto ilmoitti tänään omaisuuserien ostojen laajentamisesta. Uudessa laajennetussa osto-ohjelmassa hankitaan myös valtioiden joukkovelkakirjoja, kun käynnissä olevissa ohjelmissa on tähän asti ostettu vain yksityisen sektorin omaisuuseriä. Tavoitteena on edistää EKP:n hintavakaustavoitteen saavuttamista ja estää hitaan inflaation kautta pitkittymästä liikaa.

EKP:n neuvosto päätti ostojen laajentamisesta tilanteessa, jossa euroalueen inflaatiovauhti on useimpien toteutunutta ja odotettua inflaatiokehitystä kuvaavien indikaattorien perusteella poikkeuksellisen hidasta. Tilanne edellytti vahvoja rahapoliittisia toimia, sillä mahdolliset kerrannaisvaikutukset palkka- ja hintapäätöksiin olisivat voineet vaikuttaa haitallisesti keskipitkän aikavälin hintakehitykseen.

Omaisuuserien ostot ovat rahapolitiikan väline, jolla talouskehitystä pystytään elvyttämään tilanteessa, jossa EKP:n ohjauskorkoja ei enää voida laskea. Ostojen myötä rahapolitiikka kevenee ja rahoitusolot helpottuvat: yritykset ja kotitaloudet saavat rahoitusta aiempaa edullisemmin, mikä periaatteessa tukee investointeja ja kulutusta sekä viime kädessä auttaa palauttamaan inflaatiovauhdin lähemmäksi kahta prosenttia.

Ostojen laajennuksella täydennetään omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelmaa ja kolmatta katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa, jotka käynnistettiin viime vuonna. Jatkossa ostoja tehdään kaikkiaan noin 60 miljardin euron arvosta kuukaudessa. Niitä jatketaan ainakin vuoden 2016 syyskuuhun saakka ja tarvittaessa senkin jälkeen, kunnes EKP:n neuvosto katsoo inflaatiovauhdin palautuvan kestävästi tavoitteen mukaiseksi eli hieman alle kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

EKP ostaa euroalueen valtioiden, valtiosidonnaisten laitosten ja yhteiseurooppalaisten laitosten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja keskuspankkirahalla jälkimarkkinoilta, minkä jälkeen myyjälaitokset voivat ostaa saamillaan varoilla muita omaisuuseriä ja lisätä luotonantoaan reaalitaloudelle. Kummassakin tapauksessa rahoitusolot helpottuvat.

Ostojen laajentaminen osoittaa, että EKP:n neuvosto aikoo vakaasti saavuttaa hintavakaustavoitteensa myös hyvin poikkeuksellisessa talous- ja rahoitusmarkkinatilanteessa. Käyttöön otettavat välineet ovat paitsi tarkoituksenmukaisia nykytilanteessa myös kaikilta osin EU:n perussopimusten vaatimusten mukaisia.

EKP:n neuvosto päättää uudentyyppisten ostojen toteutuksen yksityiskohdista, ja EKP koordinoi ostoja. Näin varmistetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan pysyminen yhtenäisenä. Eurojärjestelmä toteuttaa ostot hajautetusti.

EKP:n neuvosto päätti, että yhteiseurooppalaisten laitosten velkapapereiden ostoista (joiden osuus on 12 % kaikista uudentyyppisistä ostoista ja joiden toteutuksesta vastaavat kansalliset keskuspankit) mahdollisesti aiheutuvat tappiot jaetaan. Muihin kansallisten keskuspankkien uudentyyppisiin ostoihin ei liity tappionjakojärjestelyjä. EKP:n osuus uudentyyppisistä ostoista on 8 %, joten 20 prosenttiin uudentyyppisistä ostoista liittyy riskienjakojärjestelyjä.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Stefan Ruhkamp puhelinnumerossa +49 69 1344 5057.

Huom.

Ostojen toteutuksesta kerrotaan tarkemmin tiedotteen yhteydessä julkaistavassa englanninkielisessä teknisessä liitteessä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle