Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB paziņo par aktīvu iegādes programmas paplašināšanu

2015.22.01.
  • ECB paplašina iegādājamo aktīvu klāstu, ietverot euro zonas valdību, aģentūru un Eiropas institūciju emitētās obligācijas.
  • Aktīvu iegāžu kopējais mēneša apjoms sasniegs 60 mljrd. euro.
  • Iegādes paredzēts veikt vismaz līdz 2016. gada septembrim.
  • Programmas mērķis ir cenu stabilitātes saglabāšanas uzdevuma izpilde.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien paziņoja par aktīvu iegādes programmas paplašināšanu. Programmas mērķis ir pildīt ECB uzdevumu saglabāt cenu stabilitāti, un tās ietvaros ECB līdztekus esošajām privātā sektora aktīvu iegādes programmām uzsāks valdības obligāciju iegādi, lai novērstu ar pārāk ieilgušo zemas inflācijas periodu saistītos riskus.

Padome pieņēma šo lēmumu situācijā, kad lielākā daļa faktiskās un gaidāmās inflācijas rādītāju euro zonā sasnieguši vēsturiski zemāko līmeni. Tā kā iespējamā sekundārā ietekme uz darba samaksas un cenu noteikšanu draudēja nelabvēlīgi ietekmēt cenu dinamiku vidējā termiņā, šajā situācijā bija nepieciešama iedarbīga monetārās politikas reakcija.

Aktīvu iegādes nodrošina tautsaimniecībai monetāru stimulu apstākļos, kad galvenās ECB procentu likmes sasniegušas ļoti zemu līmeni. Tās turpmāk atvieglo monetāros un finanšu apstākļus, nodrošinot uzņēmumiem un mājsaimniecībām piekļuvi lētākam finansējumam. Tam vajadzētu sekmēt ieguldījumus un patēriņu, gala rezultātā veicinot inflācijas atgriešanos tuvu 2% līmenim.

Programma ietvers "Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmu" (ABSIP) un "Nodrošināto obligāciju iegādes programmu" (NOIP3). Abas šīs programmas uzsāktas pagājušajā gadā. Iegāžu kopējais mēneša apjoms sasniegs 60 mljrd. euro. Tās paredzēts veikt vismaz līdz 2016. gada septembrim un katrā ziņā līdz brīdim, kad Padome pārliecināsies, ka vērojama noturīga inflācijas līmeņa noregulēšanās atbilstoši mērķim vidējā termiņā nodrošināt inflācijas līmeni zemāku par 2%, bet tuvu tam.

ECB iegādāsies euro zonas valdību, aģentūru un Eiropas institūciju emitētās obligācijas otrreizējā tirgū par centrālo banku naudas līdzekļiem, kurus institūcijas, kas pārdos šos vērtspapīrus, varēs izmantot citu aktīvu iegādei un reālās tautsaimniecības kreditēšanai. Abos gadījumos tas palīdzēs atvieglot finansēšanas nosacījumus.

Šī programma norāda uz Padomes apņemšanos sasniegt cenu stabilitātes mērķi līdz šim nepieredzētos ekonomiskajos un finanšu apstākļos. Izmantotie instrumenti ir piemēroti attiecīgajai situācijai un pilnīgi atbilstoši ES Līgumiem.

Attiecībā uz papildu aktīvu iegādēm Padome saglabā kontroli pār programmas darbības iezīmēm, un ECB koordinēs iegādes, tādējādi nodrošinot Eurosistēmas monetārās politikas vienotību. Eurosistēma programmu īstenos decentralizēti, lai mobilizētu resursus.

Attiecībā uz hipotētisko zaudējumu dalīšanu Padome pieņēma lēmumu, ka Eiropas institūciju obligāciju iegāžu gadījumā (tās veidos 12% no papildu aktīvu iegādēm un tās īstenos valstu centrālās bankas) zaudējumi tiks dalīti. Pārējo centrālo banku veikto papildu aktīvu iegāžu gadījumā zaudējumi netiks dalīti. ECB turējumā būs 8% no papildu aktīvu iegādēm. Tas nozīmē, ka risku dalīšanas režīms attieksies uz 20% no papildu aktīvu iegādēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Stefana Rūkampa (Stefan Ruhkamp; tālr. +49 69 1344 5057).

Piezīme.

Kopā ar šo paziņojumu presei tiek publicēts tehnisks pielikums (angļu valodā), kurā pieejama sīkāka informācija par izpildes kārtību.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem