Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB inför negativ ränta på inlåningsfaciliteten

5 juni 2014
  • Sänkt ränta på inlåningsfaciliteten fr.o.m den 11 juni 2014
  • Negativ ränta kommer även att gälla på genomsnittliga kassakravsmedel som överstiger kassakraven och annan inlåning hos Eurosystemet

När ECB-rådet idag beslutade att sänka styrräntorna beslutades även att räntorna på inlåningsfaciliteten skulle sänkas till -0,10 %.

Denna ändring kommer att gälla fr.o.m. den 11 juni 2014, precis som ändringen av räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och på utlåningsfaciliteten. Den negativa räntan på inlåningsfaciliteten kommer även att gälla: (i) bankernas genomsnittliga kassakravsmedel som överstiger kassakraven, (ii) offentliga sektorns nettoinlåning i Eurosystemet som överstiger ett visst tröskelvärde, vilket kommer att fastställas i den riktlinje som offentliggörs den 7 juni, (iii) konton för Eurosystemets reservförvaltningstjänster, om de inte för närvarande uppbär ränta, (iv) kontosaldon för deltagare i TARGET2, (v) kontosaldon i TARGET2 för nationella centralbanker utanför Eurosystemet (dagslån), och (vi) andra konton som tredje part har hos Eurosystemets centralbanker, om det inte har bestämts att dessa är räntebärande eller om de uppbär ränta motsvarande den på inlåningsfaciliteten.

Frågor från media kan ställas till William Lelieveldt, tfn. +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media