Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ορίζει αρνητικό επιτόκιο για τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

5 Ιουνίου 2014
  • Το μειωμένο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων τίθεται σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2014.
  • Αρνητικό επιτόκιο θα εφαρμόζεται και σε αποθεματικά που τηρούνται σε μέσο επίπεδο και υπερβαίνουν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά, καθώς και σε άλλες καταθέσεις στο Ευρωσύστημα.

Στο πλαίσιο της κίνησής του να μειώσει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε την απόφαση να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε ‑0,10%.

Αυτή η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2014, ταυτόχρονα με τις αλλαγές του επιτοκίου των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και του επιτοκίου της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης. Το αρνητικό επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα εφαρμόζεται και: α) σε αποθεματικά τα οποία τηρούν οι τράπεζες σε μέσο επίπεδο και τα οποία υπερβαίνουν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά, β) σε καταθέσεις του Δημοσίου στο Ευρωσύστημα οι οποίες υπερβαίνουν ορισμένα όρια που θα καθοριστούν σε σχετική κατευθυντήρια γραμμή η οποία θα δημοσιευθεί έως τις 7 Ιουνίου, γ) σε λογαριασμούς υπηρεσιών διαχείρισης διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος, εφόσον δεν τοκίζονται επί του παρόντος, δ) σε υπόλοιπα λογαριασμών συμμετεχόντων στο TARGET2, ε) σε υπόλοιπα ΕθνΚΤ εκτός Ευρωσυστήματος (καταθέσεις μίας ημέρας) που τηρούνται στο TARGET2 και στ) σε λοιπούς λογαριασμούς που τηρούν τρίτοι στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος όταν ορίζεται ότι οι εν λόγω λογαριασμοί δεν τοκίζονται επί του παρόντος ή ότι τοκίζονται με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου