SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB indfører en negativ rente på indlånsfaciliteten

5. juni 2014
  • Nedsættelse af renten på indlånsfaciliteten med virkning fra 11. juni 2014
  • Den negative rente vil også gælde for gennemsnitlige reservekravsindeståender, der overstiger reservekravene, og andre indskud i Eurosystemet

Da Styrelsesrådet for ECB på mødet i dag besluttede at nedsætte ECB's officielle renter, blev det besluttet at nedsætte renten på indlånsfaciliteten til -0,10 pct.

Denne renteændring får virkning pr. 11. juni 2014 sammen med ændringen af renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet. Den negative rente på indlånsfaciliteten vil også gælde for: i) bankernes gennemsnitlige reservekravsindeståender, der overstiger reservekravene, ii) statslige indskud i Eurosystemet, som overskrider visse tærskler, der bliver fastsat i en retningslinje, som offentliggøres den 7. juni, iii) Eurosystemets konti for tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, hvis de ikke på nuværende tidspunkt forrentes; iv) kontosaldi for deltagere i TARGET2; v) saldi i TARGET2 for nationale centralbanker uden for Eurosystemet (indlån på anfordring); og vi) andre konti, som tredjepart har hos Eurosystemets centralbanker, hvis det er fastsat, at de ikke er rentebærende, eller de forrentes til renten på indlånsfaciliteten.

Forespørgsler fra medierne bedes rettet til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt