Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC wprowadza ujemne oprocentowanie depozytu w banku centralnym

5 czerwca 2014
  • Obniżka stopy depozytu w banku centralnym z dniem 11 czerwca 2014 r.
  • Ujemna stopa stosowana również do średniej kwoty rezerw ponad wysokość rezerwy obowiązkowej oraz do innych depozytów w Eurosystemie

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o obniżeniu podstawowych stóp procentowych EBC, w tym – o obniżeniu oprocentowania depozytu w banku centralnym do ‑0,10%.

Obniżone oprocentowanie depozytu w banku centralnym będzie obowiązywać od 11 czerwca 2014 r., podobnie jak zmienione stopy podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym. Ujemna stopa depozytowa będzie dotyczyć również: i) średniej kwoty rezerw banków powyżej wysokości rezerwy obowiązkowej; ii) depozytów instytucji rządowych i samorządowych w Eurosystemie powyżej progów określonych w wytycznych, które zostaną opublikowane do 7 czerwca; iii) rachunków – jeśli obecnie są nieoprocentowane – prowadzonych na potrzeby zarządzania rezerwami w Eurosystemie; iv) sald rozrachunków uczestników w systemie TARGET2; v) sald rozrachunków krajowych banków centralnych spoza Eurosystemu (depozytów overnight) w systemie TARGET2; vi) innych rachunków prowadzonych na rzecz stron trzecich w bankach centralnych należących do Eurosystemu, jeśli rachunki te są obecnie nieoprocentowane bądź są oprocentowane według stopy depozytu w banku centralnym.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami