Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB nosaka negatīvu noguldījumu iespējas procentu likmi

2014.5.06.
  • Tiek samazināta noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme (spēkā no 2014. gada 11. jūnija)
  • Negatīvā procentu likme tiks piemērota arī vidējam rezervju atlikumam, kas pārsniedz obligātās rezervju prasības, un citiem noguldījumiem Eurosistēmā

Lemjot par galveno ECB procentu likmju samazināšanu, ECB Padome šīsdienas sanāksmē pieņēma lēmumu samazināt noguldījumu iespējas procentu likmi līdz –0.10%.

Šis samazinājums stāsies spēkā 2014. gada 11. jūnijā vienlaikus ar galveno refinansēšanas operāciju procentu likmju un aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes pārmaiņām. Negatīva noguldījumu iespējas procentu likme tiks piemērota arī: 1) banku vidējam rezervju atlikumam, kas pārsniedz obligātās rezervju prasības; 2) valdības noguldījumiem Eurosistēmā, kuri pārsniedz noteiktus sliekšņus, kurus noteiks attiecīgā pamatnostādnē (tiks publicēta 7. jūnijā); 3) Eurosistēmas rezervju pārvaldīšanas pakalpojumu kontiem, ja par tiem pašlaik netiek veikta atlīdzība; 4) dalībnieku konta atlikumiem TARGET2; 5) ārpus Eurosistēmas esošo NCB atlikumiem (noguldījumiem uz nakti) TARGET2; 6) ārpus Eurosistēmas esošo NCB kontu atlikumiem, ja tiek noteikts, ka par tiem netiek veikta atlīdzība vai atlīdzība tiek veikta pēc noguldījumu iespējas procentu likmes.

Lai saņemtu papildinformāciju, preses pārstāvjus lūdzam zvanīt Viljamam Lelieveltam ( William Lelieveldt; tālr. +49 69 1344 7316).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem