Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB introduceert een negatief rentetarief voor de depositofaciliteit

5 juni 2014
  • De verlaging van het rentetarief voor de depositofaciliteit gaat in op 11 juni 2014
  • De negatieve rente geldt ook voor de gemiddelde reserve-aanhoudingen boven de minimumreservevereisten en voor andere bij het Eurosysteem aangehouden deposito’s

Bij zijn besluit tijdens de vergadering van vandaag de basisrentetarieven van de ECB te verlagen, heeft de Raad van Bestuur van de ECB de beslissing genomen het rentetarief voor de depositofaciliteit te verlagen naar -0,10%.

Deze verandering gaat in op 11 juni 2014, samen met de veranderingen in de rentetarieven voor de basisherfinancieringstransacties en de marginale beleningsfaciliteit. Het negatieve rentetarief voor de depositofaciliteit zal eveneens gelden voor: (1) de gemiddelde reserve-aanhoudingen van banken boven de minimumreservevereisten, (2) bij het Eurosysteem aangehouden overheidsdeposito’s die bepaalde drempels overschrijden, welke drempels in een desbetreffend op 7 juni te publiceren Richtsnoer zullen worden vastgesteld, (3) rekeningen in verband met door het Eurosysteem verstrekte diensten in het kader van het beheer van reserves, indien daarop thans geen rente wordt vergoed, (4) de rekeningssaldi van deelnemers in TARGET2, (5) tegoeden van nationale centrale banken die niet deel uitmaken van het Eurosysteem (overnightdeposito’s) die worden aangehouden in TARGET2, en (6) overige rekeningen die door derden worden aangehouden bij centrale banken van het Eurosysteem, wanneer daarbij bepaald is dat daarop thans geen rente wordt vergoed of dat daarop rente wordt vergoed tegen het rentetarief van de depositofaciliteit.

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met William Lelieveldt op +49 69 1344 7316.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media