European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP ottaa käyttöön negatiivisen talletuskoron

5.6.2014
  • Talletuskoron lasku tulee voimaan 11.6.2014.
  • Negatiivista talletuskorkoa sovelletaan myös vähimmäisvarantovelvoitteen ylittäviin keskimääräisiin varantotalletuksiin sekä muihin talletuksiin eurojärjestelmän keskuspankeissa.

Osana tämänpäiväistä ohjauskorkojen laskupäätöstä EKP:n neuvosto päätti laskea talletuskoron ‑0,10 prosenttiin.

Talletuskoron lasku tulee voimaan 11.6.2014 yhtä aikaa perusrahoitusoperaatioiden koron ja maksuvalmiusluoton koron laskun kanssa. Negatiivista talletuskorkoa sovelletaan myös 1) vähimmäisvarantovelvoitteen ylittäviin pankkien keskimääräisiin varantotalletuksiin, 2) 7.6.2014 julkaistavissa suuntaviivoissa määritettävät enimmäismäärät ylittäviin valtion talletuksiin eurojärjestelmässä, 3) toistaiseksi korottomiin eurojärjestelmän varannonhoitotileihin, 4) TARGET2-järjestelmän osapuolten TARGET2-tilien saldoihin, 5) eurojärjestelmän ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien (yön yli ‑talletusten) saldoihin TARGET2-järjestelmässä ja 6) sellaisten muiden tilien saldoihin, joita ulkopuoliset osapuolet pitävät eurojärjestelmän keskuspankeissa ja jotka ovat tällä hetkellä korottomia tai joille maksetaan talletuskoron mukaista korkoa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa William Lelieveldt puhelinnumerossa +49 69 1344 7316.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle