Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Латвия се присъединява към еврозоната

1 януари 2014 г.
  • Еврото се въвежда в Латвия
  • Latvijas Banka става член на Евросистемата

Днес еврото бе успешно въведено в Латвия. С това броят на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), приели единната европейска валута, нарасна до 18 и съответно броят на европейците, които я използват, до близо 333 милиона.

„От името на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) приветствам това по-нататъшно разширяване на еврозоната. Латвия заслужи своето място като неделима част от икономическия и паричен съюз“, каза Марио Драги, председател на ЕЦБ.

След приемането на еврото от Латвия Latvijas Banka (националната централна банка на Латвия) става член на Евросистемата – системата на централните банки от еврозоната, която включва ЕЦБ и, считано от днес, 18-те национални централни банки на държавите членки на ЕС, приели еврото. В съответствие с Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Latvijas Banka изплати остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ и преведе своя дял в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ.

Оповестените на 27 декември 2013 г. потребности на еврозоната от ликвидност и референтната сума за разпределяне бяха съобразени с включването от 1 януари 2014 г. на латвийските парично-финансови институции (ПФИ) в банковата система на еврозоната. Латвийските контрагенти в Евросистемата ще имат възможност да участват в операциите на ЕЦБ на открития пазар, обявени след 1 януари 2014 г.

Списъкът на ПФИ, разположени на територията на Латвия, към които се прилагат изискванията за задължителни резерви, ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ, наред със списъците на ПФИ, разположени в други държави членки на ЕС, приели еврото. Предвидена е и разпоредба за преходен период на поддържане от 1 до 14 януари 2014 г. за прилагане на изискванията за минималните резерви към латвийските ПФИ. Активите, разположени на територията на Латвия и приемани като обезпечение по кредитните операции на Евросистемата, също ще бъдат добавени към списъка за еврозоната с допустимите търгуеми активи, достъпен на уебсайта на ЕЦБ.

Медиите могат да се обръщат за информация към Нилс Бюнеман на телефон +49 69 1344 6594.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите