Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Lotyšsko vstupuje do eurozóny

1. januára 2014
  • Lotyšsko zavádza euro
  • Latvijas Banka sa stáva členom Eurosystému

Dnes bolo v Lotyšsku úspešne zavedené euro. Počet členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré používajú jednotnú európsku menu, sa tak zvýšil na osemnásť a počet Európanov používajúcich euro na približne 333 miliónov.

„V mene Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) toto ďalšie rozšírenie eurozóny vítam. Lotyšsko si svoje miesto v hospodárskej a menovej únii zaslúžilo,“ uviedol v tejto súvislosti prezident ECB Mario Draghi.

Zavedením eura v Lotyšsku sa lotyšská národná centrálna banka Latvijas Banka stáva členom Eurosystému, systému centrálnych bánk eurozóny, ktorý pozostáva z ECB a oddnes 18 národných centrálnych bánk členských štátov EÚ, ktoré prijali euro. V súlade so Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Latvijas Banka splatila zvyšok svojho podielu na základnom imaní ECB a previedla svoj podiel na devízových rezervách ECB.

Začlenenie lotyšských peňažných finančných inštitúcií (PFI) do bankového systému eurozóny 1. januára 2014 bolo zohľadnené už pri zverejnení údajov o potrebe likvidity v eurozóne a pri pridelení referenčného objemu prostriedkov 27. decembra 2013. Lotyšské zmluvné strany sa v rámci Eurosystému budú môcť zúčastniť operácií ECB na voľnom trhu oznámených po 1. januári 2014.

Zoznam PFI so sídlom v Lotyšsku, ktoré sú povinné udržiavať povinné minimálne rezervy, bude onedlho uverejnený na internetovej stránke ECB (rovnako ako zoznamy PFI z ďalších členských štátov EÚ, ktoré prijali euro). V rámci zavádzania požiadaviek týkajúcich sa povinných minimálnych rezerv lotyšských PFI bolo zároveň stanovené prechodné obdobie udržiavania povinných minimálnych rezerv od 1. do 14. januára 2014. Aktíva umiestnené v Lotyšsku, ktoré sú akceptovateľné ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému, budú pridané do zoznamu akceptovateľných obchodovateľných aktív v eurozóne (zoznam je k dispozícii na internetovej stránke ECB).

Kontaktnou osobou pre médiá je Niels Bünemann, tel. +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá