Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Łotwa wchodzi do strefy euro

1 stycznia 2014
  • Łotwa wprowadza euro
  • Latvijas Banka przystępuje do Eurosystemu

Dziś na Łotwie pomyślnie wprowadzono euro. Tym samym liczba państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) mających wspólną walutę europejską wzrosła do 18, a liczba posługujących się tą walutą Europejczyków – do blisko 333 milionów.

„W imieniu Rady Prezesów EBC wyrażam zadowolenie z kolejnego rozszerzenia strefy euro. Łotwa zasłużenie staje się integralną częścią unii gospodarczej i walutowej”, powiedział prezes EBC Mario Draghi.

W wyniku wprowadzenia euro bank centralny Łotwy – Latvijas Banka – staje się członkiem Eurosystemu, czyli systemu bankowości centralnej strefy euro, obejmującego EBC oraz 18 (od dziś) banków centralnych państw członkowskich UE, które mają wspólną walutę. Bank centralny Łotwy przekazał pozostałą część swojego udziału w kapitale EBC oraz swój wkład w dewizowe aktywa rezerwowe EBC, zgodnie ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Włączenie łotewskich monetarnych instytucji finansowych (MIF) do systemu bankowego strefy euro od 1 stycznia 2014 r. zostało już uwzględnione w opublikowanych danych o zapotrzebowaniu strefy euro na płynność i referencyjnej kwocie przydziału na 27 grudnia 2013 r. Kontrahenci z Łotwy będą mogli uczestniczyć w prowadzonych przez Eurosystem operacjach otwartego rynku z datą ogłoszenia po 1 stycznia 2014 r.

W serwisie internetowym EBC ukaże się wkrótce wykaz MIF z Łotwy, które będą objęte system rezerwy obowiązkowej (obok wykazów MIF z pozostałych państw członkowskich UE ze strefy euro). Na potrzeby wprowadzenia tego systemu przewidziano dla łotewskich MIF przejściowy okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej, w terminie od 1 do 14 stycznia 2014 r. Ponadto znajdujące się na Łotwie aktywa dopuszczane jako zabezpieczenie w operacjach kredytowych Eurosystemu zostaną dodane do wykazu kwalifikowanych aktywów rynkowych dla strefy euro, dostępnego w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami: Niels Bünemann, tel. +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami