Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Latvija pievienojas euro zonai

2014.1.01.
  • Latvijā tiek ieviests euro
  • Latvijas Banka kļūst par Eurosistēmas dalībnieci

Šodien Latvijā tika sekmīgi ieviests euro. Tādējādi to Eiropas Savienība (ES) dalībvalstu skaits, kuras izmanto Eiropas vienoto valūtu, palielinājies līdz 18 un tagad tā ir aptuveni 333 miljonu eiropiešu kopējā valūta.

"Eiropas Centrālās bankas Padomes vārdā izsaku gandarījumu par turpmāku euro zonas paplašināšanos. Latvija ir pelnījusi būt Ekonomikas un monetārajā savienībā," sacīja ECB prezidents Mario Dragi (Mario Draghi).

Pēc euro ieviešanas Latvijā Latvijas Banka (Latvijas nacionālā centrālā banka) kļūst par dalībnieci Eurosistēmā – euro zonas centrālo banku sistēmā, ko veido ECB un (ar šodienu) 18 euro ieviesušo ES dalībvalstu nacionālās centrālās bankas. Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem Latvijas Banka veikusi atlikušo iemaksas daļu ECB kapitālā un iemaksu ECB ārējo rezervju aktīvos.

Latvijas monetāro finanšu iestāžu (MFI) integrācija euro zonas banku sistēmā 2014. gada 1. janvārī jau ņemta vērā publikācijā par euro zonas likviditātes vajadzībām un piedāvājuma etalonsummā 2013. gada 27. decembrī. Eurosistēmas darījumu partneri no Latvijas varēs piedalīties Eurosistēmas atklātā tirgus operācijās, kas izziņotas pēc 2014. gada 1. janvāra.

To Latvijā esošo MFI saraksts, uz kurām attiecas rezervju prasības, drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē. Turpat publicēti arī citās euro ieviesušajās ES dalībvalstīs esošo MFI saraksti. Noteikts arī rezervju izpildes prasību pārejas periods no 2014. gada 1.–14. janvārim attiecībā uz obligāto rezervju prasību piemērošanu Latvijas MFI. To Latvijā izvietoto aktīvu saraksts, kuri ir atbilstošs Eurosistēmas kredītoperāciju nodrošinājums, arī tiks pievienots euro zonas atbilstošo tirgojamo aktīvu sarakstam, kas atrodams ECB interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, preses pārstāvjus lūdzam vērsties pie Nilsa Bīnemaņa ( Niels Bünemann, tālr. +49 69 1344 6594).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem