Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένταξη της Λεττονίας στη ζώνη του ευρώ

1 Ιανουαρίου 2014
  • Η Λεττονία υιοθετεί το ευρώ
  • Η Latvijas Banka γίνεται μέλος του Ευρωσυστήματος

Σήμερα εισήχθη με επιτυχία το ευρώ στη Λεττονία. Έτσι, ο αριθμός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που χρησιμοποιούν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα ανέρχεται πλέον σε 18 και αντιστοιχεί σε περίπου 333 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες.

«Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) χαιρετίζω την εξέλιξη αυτή στο πλαίσιο της περαιτέρω διεύρυνσης της ζώνης του ευρώ. Η Λεττονία κέρδισε επάξια τη θέση της ως αναπόσπαστο μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης», δήλωσε ο Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ.

Με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λεττονία η εθνική κεντρική της τράπεζα, η Latvijas Banka, γίνεται μέλος του Ευρωσυστήματος, του συστήματος κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ που αποτελείται από την ΕΚΤ και τις 18 εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει ως τώρα το ευρώ. Η Latvijas Banka έχει καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και έχει μεταβιβάσει στην ΕΚΤ την εισφορά της στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της τελευταίας, σύμφωνα με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ενσωμάτωση των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) της Λεττονίας στο τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2014 είχε ήδη ληφθεί υπόψη στη δημοσίευση των αναγκών της ζώνης του ευρώ σε ρευστότητα και στον καθορισμό του ποσού αναφοράς στις 27 Δεκεμβρίου 2013. Οι λεττονοί αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος θα μπορούν να συμμετέχουν σε πράξεις ανοικτής αγοράς της ΕΚΤ που θα ανακοινώνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Προσεχώς θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ κατάλογος των ΝΧΙ που είναι εγκατεστημένα στη Λεττονία και υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, μαζί με τους καταλόγους των ΝΧΙ τα οποία είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Επίσης, για την εφαρμογή της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών στα λεττονικά ΝΧΙ έχει προβλεφθεί μεταβατική περίοδος τήρησης από την 1η έως τις 14 Ιανουαρίου 2014. Τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη Λεττονία και γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος θα προστεθούν επίσης στον κατάλογο των αποδεκτών εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων της ζώνης του ευρώ, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Niels Bünemann, τηλ. +49 69 1344 6594.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου