Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Lettland blir medlem i euroområdet

1 januari 2014
  • Euron införs i Lettland
  • Latvijas Banka blir medlem i Eurosystemet

Idag infördes euron i Lettland. Antalet EU-medlemsstater som använder den gemensamma europeiska valutan har således ökat till arton och ca 333 miljoner människor i Europa har nu samma valuta.

ECB:s ordförande, Mario Draghi, välkomnade å ECB-rådets vägnar euroområdets utvidgning. Han sa att Lettland har förtjänat sin plats som en integrerad del av Ekonomiska och monetära unionen.

När Lettland inför euron blir Latvijas Banka medlem av Eurosystemet, dvs. centralbankssystemet inom euroområdet. Detta system omfattar ECB samt, från och med i dag, 18 nationella centralbanker i de EU-medlemsstater som har infört euron. I enlighet med protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, har Latvijas Banka betalat in återstoden av sin andel av ECB:s kapital och överfört sitt bidrag till ECB:s reservtillgångar.

Vid publiceringen av euroområdets likviditetsbehov och riktmärket för tilldelningsbeloppet den 27 december 2013 hade det redan beaktats att de lettiska monetära finansinstituten integreras i euroområdets banksystem den 1 januari 2014. Lettiska motparter i Eurosystemet kommer att kunna delta i ECB:s öppna marknadsoperationer som offentliggörs efter den 1 januari 2014.

Listan över de monetära finansinstitut i Lettland som omfattas av kassakrav kommer inom kort att offentliggöras på ECB:s webbplats, liksom även listorna över de monetära finansinstituten i övriga EU-medlemsstater som har infört euron. Övergångsvis fastställdes en uppfyllandeperiod från den 1 januari till den 14 januari 2014 för införande av kassakrav för lettiska monetära finansinstitut. Listan över de tillgångar i Lettland som godtas som säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner har också inkluderats i listan över euroområdets godtagbara tillgångar, vilken finns på ECB:s webbplats.

Kontakt för media: Niels Bünemann on +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media