Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Läti ühineb euroalaga

1. jaanuar 2014
  • Lätis võetakse kasutusele euro.
  • Läti keskpangast (Latvijas Banka) saab eurosüsteemi liige.

Täna võeti Lätis edukalt kasutusele euro. Nüüdseks on Euroopa ühisraha ringluses juba kaheksateistkümnes Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis ning seda kasutab ligikaudu 333 miljonit eurooplast.

Euroopa Keskpanga (EKP) president Mario Draghi avaldas EKP nõukogu nimel heameelt, et euroala taas laienes. Tema sõnul saab Lätist teenitult majandus- ja rahaliidu lahutamatu osa.

Euro kasutuselevõtu tulemusena saab Läti keskpangast eurosüsteemi ehk euroala keskpankade süsteemi liige. Eurosüsteemi kuuluvad EKP ja euro kasutusele võtnud ELi liikmesriikide keskpangad, keda alates tänasest on kaheksateist. Kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjaga on Läti keskpank tasunud oma järelejäänud osa EKP kapitalist ning teinud ülekande EKP välisvaluutareservi.

Läti rahaloomeasutuste lõimumist euroala pangandussüsteemiga alates 1. jaanuarist 2014 on juba arvesse võetud 27. detsembril 2013 avaldatud andmetes euroala likviidsusvajaduse ja baasmahtude kohta. Eurosüsteemi vastaspooled Lätis saavad osaleda pärast 1. jaanuari 2014 välja kuulutatud EKP avaturuoperatsioonides.

Loetelu Läti rahaloomeasutustest, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, avaldatakse peatselt EKP veebilehel koos samasuguste loeteludega teiste euroala riikide kohta. Ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 14. jaanuarini 2014 kehtib üleminekuaja arvestusperiood, mille jooksul kehtestatakse Läti rahaloomeasutuste suhtes kohustusliku reservi nõue. Loetelu Lätis asuvatest ja eurosüsteemi laenuoperatsioonide jaoks kõlblikest tagatisvaradest lisatakse euroala kõlblike turustatavate varade loetelule, mis on kättesaadav EKP veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Niels Bünemann (tel +49 69 1344 6594).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid