Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Latvija se je pridružila euroobmočju

1. januar 2014
  • Latvija je uvedla euro.
  • Latvijas Banka je postala članica Eurosistema.

Latvija je danes uspešno uvedla euro. Število držav članic Evropske unije (EU), ki uporabljajo enotno evropsko valuto, se je tako povečalo na 18, število Evropejcev, katerih skupna valuta je euro, pa na približno 333 milijonov.

»V imenu Sveta Evropske centralne banke (ECB) pozdravljam nadaljnjo širitev euroobmočja. Latvija je zasluženo postala sestavni del ekonomske in monetarne unije«, je dejal Mario Draghi, predsednik ECB.

Po uvedbi eura v Latviji je Latvijas Banka, nacionalna centralna banka Latvije, postala članica Eurosistema, tj. centralnobančnega sistema euroobmočja, ki obsega ECB in z današnjim dnem 18 nacionalnih centralnih bank držav članic EU, ki so uvedle euro. V skladu s Statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke je Latvijas Banka vplačala ostanek svojega prispevka h kapitalu ECB ter prenesla svoj prispevek k deviznim rezervam ECB.

Vključitev latvijskih denarnih finančnih institucij v bančni sistem euroobmočja 1. januarja 2014 je bila že upoštevana pri objavi likvidnostnih potreb euroobmočja in pri referenčnem znesku dodelitve 27. decembra 2014. Latvijske nasprotne stranke v Eurosistemu bodo lahko sodelovale v operacijah odprtega trga ECB, ki bodo najavljene po 1. januarju 2014.

Seznam denarnih finančnih institucij s sedežem v Latviji, za katere velja sistem obveznih rezerv, bo kmalu objavljen na spletni strani ECB, podobno kot so objavljeni tudi seznami denarnih finančnih institucij s sedežem v drugih državah članicah EU, ki so uvedle euro. Sprejeta je bila tudi določba, ki denarnim finančnim institucijam v Latviji nalaga izpolnitev obveznih rezerv v prehodnem obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv od 1. do 14. januarja 2014. Finančno premoženje, ki se nahaja v Latviji in je primerno kot zavarovanje v kreditnih operacijah Eurosistema, bo prav tako dodano na listo primernega tržnega finančnega premoženja euroobmočja, ki je na voljo na spletni strani ECB.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Nielsa Bünemanna, tel. +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije