Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ провежда церемония за „завършване на покрива“ на новата си сграда

20 септември 2012 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) проведе церемония за „завършване на покрива“, за да отбележи приключването на основните строителни работи по новата си сграда, разположена на мястото на Гросмарктхале – някогашния пазар за търговия на едро във Франкфурт на Майн.

„Церемонията за „завършване на покрива“ отбелязва още един много важен момент в изграждането на новия дом на ЕЦБ – каза Йорг Асмусен, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, отговарящ за проекта за сградата, и добави ‒ от името на моите колеги от Управителния съвет бих желал да благодаря на всички, които участват в създаването на този уникален комплекс от сгради – от етапа на планиране до настоящия етап на изграждане – за тяхната всеотдайност в този амбициозен проект. Благодарение на новата сграда ЕЦБ ще разполага с модерна и функционална централа и се надявам, че тя ще бъде възприета от жителите на Франкфурт и от всички останали като принос към силуета на франкфуртските небостъргачи и към европейската панорама.“

След приветствието на г-н Асмусен думата взеха Петер Фелдман, кмет на Франкфурт на Майн, и Клаус Пьолат, член на Съвета на директорите на Ed. Züblin AG – фирмата, която отговаря за основните строителни работи. Членове на Изпълнителния съвет, на Управителния съвет и на Генералния съвет на ЕЦБ поставиха знамената на всички 27 държави членки на ЕС и знамето на Европейския съюз във венеца по случай завършването на покрива. Церемонията приключи с издигането на венеца и традиционните поздравления от името на ръководителя на строежа във връзка с новата сграда.

В небостъргача са разположени повечето от работните места. Освен небостъргача комплексът от сгради включва Гросмарктхале (където ще се помещават зоната за конференции и центърът за посетители), порталния блок и различни пристройки.

Работата по трите основни елемента напредва. Работата по небостъргача се развива според планираното, като до края на тази година ще бъдат приключени работите по стоманените конструкции за техническите зони и антената на покрива на сградата. Също според планираното напредват и поставянето на фасадите и техническата инфраструктура, както и довършителните работи. Строителството на Гросмарктхале и порталния блок обаче се забавя с около шест месеца поради сложността на работата по реставрацията на първоначалната структура на този паметник на културата.

Досега разходите на ЕЦБ по строителството и други разходи, включително и за закупуването на терена, възлизат приблизително на 530 млн. евро. През 2005 г. общите инвестиционни разходи бяха изчислени на 850 млн. евро, по постоянни цени от 2005 г. Очаква се, че увеличението на цените на строителните материали и на строителните услуги от 2005 г. до завършването на проекта през 2014 г. ще доведе до нарастване с 200 млн. евро на общите инвестиционни разходи. Освен това беше необходимо да се намери решение на редица непредвидени трудности. Двете основни непредвидени трудности през 2005 г. бяха: първо, първоначалният търг за главен изпълнител не доведе до задоволителни резултати и се наложи ЕЦБ да премине към различен модел за изпълнител. Второ, редица трудности бяха свързани с Гросмарктхале – голяма индустриална сграда от 1928 г., паметник на културата. Те не бяха отчетени при първоначалния преглед, извършен преди придобиването. Оказа се, че основите не са достатъчно стабилни и това наложи допълнителното им укрепване; беше установено, че покритието на покрива е повредено и не може да се премахне както беше предвидено, и също така че части от бетонната конструкция не са достатъчно укрепени със стомана. Тези фактори вероятно ще допринесат за допълнително увеличение на разходите с около 100‒150 млн. евро или увеличение с около 10‒14 % на общите инвестиционни разходи.

Преместването на ЕЦБ все още се предвижда да се извърши, както е планирано, през 2014 г.

Повече подробности за новата сграда на ЕЦБ, включително текстовете на речите от церемонията, могат да бъдат намерени на уебсайта на ЕЦБ на: http://www.ecb.europa.eu/newpremises.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите