Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB viert bereiken hoogste punt van haar nieuwe gebouw

20 september 2012

Vandaag heeft de Europese Centrale Bank (ECB) met een kleine ceremonie gevierd dat het skelet van haar nieuwe hoofdkantoor op het terrein van de Großmarkthalle, de voormalige groothandelsmarkt voor groente en fruit in Frankfurt am Main, gereed is.

“Deze ceremonie onderstreept dat we met het hoogste punt opnieuw een belangrijke mijlpaal voor het nieuwe onderkomen van de ECB hebben bereikt”, aldus Jörg Asmussen, het Directielid van de ECB dat voor het bouwproject verantwoordelijk is, en voegde daaraan toe: “Iedereen die bij de totstandkoming van dit unieke complex betrokken is, van de planningsfase tot en met de huidige bouwfase, wil ik namens al mijn collega’s in de Raad van Bestuur bedanken voor hun grote inzet voor dit uitdagende project. Met het nieuwe gebouw krijgt de ECB een modern en functioneel hoofdkwartier, en ik hoop dat de inwoners van Frankfurt en daarbuiten het als een verrijking van de skyline van Frankfurt en het Europese landschap zullen beschouwen.”

Een welkomstrede van de heer Asmussen werd gevolgd door toespraken van Peter Feldmann, de burgemeester van Frankfurt am Main, en Klaus Pöllath, directielid van Ed. Züblin AG, het bouwbedrijf dat voor de skeletbouw verantwoordelijk is. Leden van de Directie, de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB hebben daarop de vlaggen van alle 27 EU-landen en de vlag van de Europese Unie in de speciale ‘topkrans’ geplaatst. De ceremonie eindigde met de plaatsing van de krans op het hoogste punt en een traditionele dronk uitgebracht door de voorman van de hoogbouw.

In de hoogbouw wordt het merendeel van de werkplekken gehuisvest. Behalve de hoogbouw omvat het complex ook de Großmarkthalle, met daarin de conferentieruimten en een bezoekerscentrum, plus het entreegebouw en diverse bijgebouwen.

Aan alle drie de hoofdelementen van het complex wordt gebouwd. Met de hoogbouw ligt men op schema, en het staalwerk voor de technische ruimten en de antenne boven op het gebouw zijn eind dit jaar klaar. Ook de bouw van de gevels en de technische infrastructuur en de installatiewerkzaamheden verlopen volgens plan. De werkzaamheden aan de Großmarkthalle met het entreegebouw hebben echter een half jaar vertraging opgelopen, doordat de verplichte renovatie van dit monument uiterst complex is.

De ECB heeft tot nu toe zo’n € 530 miljoen aan bouw- en nevenkosten uitgegeven, inclusief de aankoop van het terrein. De totale investering is in 2005 geraamd op € 850 miljoen bij constante prijzen van 2005. Door de gestegen prijzen van bouwmateriaal en bouwwerkzaamheden tussen 2005 en de oplevering van het project in 2014 zullen de totale kosten naar verwachting € 200 miljoen hoger uitvallen. Bovendien moest er een oplossing worden gevonden voor enkele onvoorziene uitdagingen. De twee grootste uitdagingen die in 2005 nog niet konden worden voorzien waren ten eerste dat de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure voor een hoofdaannemer geen bevredigend resultaat opleverde en de ECB op een ander aanbestedingsmodel moest overstappen, en ten tweede dat zich bij de Großmarkthalle, industrieel erfgoed uit 1928, enkele problemen voordeden die bij de keuring vóór de aankoop niet aan het licht waren gekomen. Zo bleek de fundering niet sterk genoeg en moest deze versterkt worden, bleek de dakbedekking vervuild, zodat die niet op de geplande manier verwijderd en afgevoerd kon worden, en was het staalskelet in delen van de betonconstructie onvoldoende. Hierdoor ontstaat waarschijnlijk rond € 100-150 miljoen aan extra kosten, ofwel een kostenstijging van 10-14% van de totale investering.

De verhuizing van de ECB naar het nieuwe hoofdkantoor staat nog steeds gepland voor 2014.

Zie de website van de ECB, http://www.ecb.europa.eu/newpremises, voor nadere informatie over het nieuwe gebouw en de teksten van de toespraken die bij de ceremonie zijn gehouden.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media