Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB oslavila dokončení stavby nového sídla

20. září 2012

Evropská centrální banka (ECB) dnes uspořádala oslavu na počest dokončení základní hrubé stavby nového sídla ECB v areálu Grossmarkthalle, bývalé velkoobchodní tržnice ve Frankfurtu nad Mohanem.

„Tato oslava je dalším významným milníkem na cestě k novému sídlu ECB,“ řekl Jörg Asmussen, člen Výkonné rady ECB, který má na starosti projekt výstavby, a dodal: “Jménem všech svých kolegů v Radě guvernérů bych rád poděkoval všem, kdo se účastnili procesu vzniku tohoto jedinečného komplexu budov – od etapy plánování až po současnou etapu výstavby –, za jejich úsilí věnované tomuto nelehkému projektu. Díky němu získá ECB moderní a funkční sídlo, které, jak doufám, budou Frankfurťané, ale nejen oni, považovat za obohacení frankfurtského panorámatu a evropské „krajiny“.“

Po uvítacím proslovu Jörga Asmussena promluvili také Peter Feldmann, primátor Města Frankfurtu nad Mohanem, a Klaus Pöllath, člen správní rady společnosti Ed. Züblin AG, která odpovídá za provedení základní hrubé stavby. Členové Výkonné rady, Rady guvernérů a Generální rady ECB umístili do slavnostního věnce vlajky všech 27 členských států EU a vlajku Evropské unie. Závěrem oslavy byl slavnostní věnec vyzdvižen na vrchol budovy a její stavbyvedoucí pronesl tradiční přípitek u příležitosti dokončení stavby.

Ve výškové budově bude pracovat většina zaměstnanců. Vedle výškové budovy zahrnuje tento areál také tržnici Grossmarkthalle (kde se bude nacházet konferenční a návštěvnické centrum), vstupní budovu a různé doplňkové budovy.

Práce na všech třech hlavních prvcích komplexu postupují kupředu. Práce na výškové budově odpovídají harmonogramu a práce na ocelové konstrukci v technických prostorách a anténě na vrcholu budovy budou dokončeny nejpozději v závěru letošního roku. Montáž opláštění a technické infrastruktury a práce související s vnitřním vybavením pokračují rovněž podle plánu. Nicméně stavební práce na budově Grossmarkthalle a vstupní budově mají přibližně půl roku zpoždění, které je zapříčiněno složitostí nezbytných renovačních prací na původních prvcích památkově chráněné budovy.

ECB prozatím vydala na výstavbu a další náklady, včetně koupě pozemku, přibližně 530 mil. EUR. V roce 2005 byly celkové investiční náklady odhadnuty na 850 mil. EUR ve stálých cenách roku 2005. Očekává se, že zvýšení cen stavebních materiálů a stavební výroby v období od roku 2005 do dokončení projektu v roce 2014 povede k růstu celkových investičních nákladů o 200 mil. EUR. Navíc se vyskytla řada neočekávaných problémů, které bylo nezbytné řešit. Ke dvěma hlavním, se kterými se v roce 2005 nepočítalo, patřila zaprvé skutečnost, že výsledek původního výběrového řízení na generálního dodavatele nebyl uspokojivý, a ECB proto musela zvolit odlišný dodavatelský model, a zadruhé, rozsáhlá budova Grossmarkthalle je průmyslová památka z roku 1928, jež s sebou nese několik problematických oblastí, které nebyly během prvotního šetření provedeného před její koupí zjištěny. Ukázalo se tak, že základy budovy nejsou dostatečné a bylo nezbytné je dodatečně zpevnit. Dále bylo zjištěno, že střešní krytina je zdravotně závadná, a nelze ji tudíž odstranit předpokládaným způsobem, a že části betonové konstrukce měly nedostatečné ocelové výztuhy. Tyto faktory budou mít pravděpodobně za následek dodatečné náklady ve výši zhruba 100–150 mil. EUR, což představuje 10–14% nárůst celkových investičních nákladů.

Přestěhování ECB do nového sídla je nadále plánováno na rok 2014.

Další informace o novém sídle ECB, včetně znění projevů pronesených na oslavě, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB: http://www.ecb.europa.eu/newpremises.

Kontakty pro média