Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB oslavila dokončení stavby nového sídla

20. září 2012

Evropská centrální banka (ECB) dnes uspořádala oslavu na počest dokončení základní hrubé stavby nového sídla ECB v areálu Grossmarkthalle, bývalé velkoobchodní tržnice ve Frankfurtu nad Mohanem.

„Tato oslava je dalším významným milníkem na cestě k novému sídlu ECB,“ řekl Jörg Asmussen, člen Výkonné rady ECB, který má na starosti projekt výstavby, a dodal: “Jménem všech svých kolegů v Radě guvernérů bych rád poděkoval všem, kdo se účastnili procesu vzniku tohoto jedinečného komplexu budov – od etapy plánování až po současnou etapu výstavby –, za jejich úsilí věnované tomuto nelehkému projektu. Díky němu získá ECB moderní a funkční sídlo, které, jak doufám, budou Frankfurťané, ale nejen oni, považovat za obohacení frankfurtského panorámatu a evropské „krajiny“.“

Po uvítacím proslovu Jörga Asmussena promluvili také Peter Feldmann, primátor Města Frankfurtu nad Mohanem, a Klaus Pöllath, člen správní rady společnosti Ed. Züblin AG, která odpovídá za provedení základní hrubé stavby. Členové Výkonné rady, Rady guvernérů a Generální rady ECB umístili do slavnostního věnce vlajky všech 27 členských států EU a vlajku Evropské unie. Závěrem oslavy byl slavnostní věnec vyzdvižen na vrchol budovy a její stavbyvedoucí pronesl tradiční přípitek u příležitosti dokončení stavby.

Ve výškové budově bude pracovat většina zaměstnanců. Vedle výškové budovy zahrnuje tento areál také tržnici Grossmarkthalle (kde se bude nacházet konferenční a návštěvnické centrum), vstupní budovu a různé doplňkové budovy.

Práce na všech třech hlavních prvcích komplexu postupují kupředu. Práce na výškové budově odpovídají harmonogramu a práce na ocelové konstrukci v technických prostorách a anténě na vrcholu budovy budou dokončeny nejpozději v závěru letošního roku. Montáž opláštění a technické infrastruktury a práce související s vnitřním vybavením pokračují rovněž podle plánu. Nicméně stavební práce na budově Grossmarkthalle a vstupní budově mají přibližně půl roku zpoždění, které je zapříčiněno složitostí nezbytných renovačních prací na původních prvcích památkově chráněné budovy.

ECB prozatím vydala na výstavbu a další náklady, včetně koupě pozemku, přibližně 530 mil. EUR. V roce 2005 byly celkové investiční náklady odhadnuty na 850 mil. EUR ve stálých cenách roku 2005. Očekává se, že zvýšení cen stavebních materiálů a stavební výroby v období od roku 2005 do dokončení projektu v roce 2014 povede k růstu celkových investičních nákladů o 200 mil. EUR. Navíc se vyskytla řada neočekávaných problémů, které bylo nezbytné řešit. Ke dvěma hlavním, se kterými se v roce 2005 nepočítalo, patřila zaprvé skutečnost, že výsledek původního výběrového řízení na generálního dodavatele nebyl uspokojivý, a ECB proto musela zvolit odlišný dodavatelský model, a zadruhé, rozsáhlá budova Grossmarkthalle je průmyslová památka z roku 1928, jež s sebou nese několik problematických oblastí, které nebyly během prvotního šetření provedeného před její koupí zjištěny. Ukázalo se tak, že základy budovy nejsou dostatečné a bylo nezbytné je dodatečně zpevnit. Dále bylo zjištěno, že střešní krytina je zdravotně závadná, a nelze ji tudíž odstranit předpokládaným způsobem, a že části betonové konstrukce měly nedostatečné ocelové výztuhy. Tyto faktory budou mít pravděpodobně za následek dodatečné náklady ve výši zhruba 100–150 mil. EUR, což představuje 10–14% nárůst celkových investičních nákladů.

Přestěhování ECB do nového sídla je nadále plánováno na rok 2014.

Další informace o novém sídle ECB, včetně znění projevů pronesených na oslavě, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB: http://www.ecb.europa.eu/newpremises.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média